Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

PREPOZNAJ TUJERODNE VRSTE

Naučite se prepoznavati tujerodne vrste in bodite pozorni na njihov pojav. 

SPOROČI OPAŽANJA

Opažanja tujerodnih vrst čimprej sporočite v informacijski sistem Invazivke. 

POMAGAJ VAROVATI GOZD

Upoštevajte nasvete za preprečevanje vnosa in širjenja tujerodnih vrst.

Tujerodne vrste moramo okriti hitreje

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi. V današnjem času jih obravnavamo tudi kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti. V zadnjih letih smo posvečali pozornost predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki so že invazivne in povzročajo obsežno okoljsko škodo. To je bilo po eni strani dobro, saj smo se tako zavedli, kako razširjene so nekatere tujerodne vrste in kako korenito spreminjajo podobo naših krajev. A če želimo dolgoročno učinkovito upravljati s tujerodnimi vrstami, moramo našo pozornost usmeriti tudi na tiste potencialno invazivne vrste, ki jih pri nas še ni ali se pojavljajo v majhnem številu. Širjenje in škodo zaradi teh vrst lahko s pravočasnim ukrepanjem še preprečimo. S tem ciljem smo oblikovali projekt LIFE ARTEMIS, v katerem bomo v prihodnjih letih zgradili celovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste v gozdovih. Pozornost bomo usmerili na nove, potencialno invazivne tujerodne vrste in z različnimi ukrepi skušali preprečiti njihovo širjenje v naših gozdovih. 

Predstavitveni video

Sporočanje podatkov o tujerodnih vrstah z aplikacijo Invazivke v letu 2017

412 registriranih uporabnikov

287 aktivnih namestitev mobilne aplikacije

2264 sporočenih opažanj

94 % pravilno določenih vrst

Kje gostuje razstava?

Razstava Invazivke na poti bo od 13. aprila 2018 do 26. aprila 2018 gostovala v avli Občine Lenart v Slovenskih goricah, Trg osvoboditve 7. Razstavo si lahko ogledate v času uradnih ur občine: 

Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.-11. in od 12. -15. ure
Sreda: od 8. – 11. in od 12. – 17. ure
Petek: od 8. – 11. in od 12. – 13. ure

Prihajajoči dogodki

april, 2018

01mar12:00 pop04apr(apr 4)6:00 popRazstava Invazivke na poti

13apr(apr 13)8:00 dop26(apr 26)3:00 popRazstava Invazivke na poti - Lenart

13apr10:00 dop11:00 dopPredavanje o tujerodnih vrstah - Lenart

 
X