Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

PREPOZNAJ TUJERODNE VRSTE

Naučite se prepoznavati tujerodne vrste in bodite pozorni na njihov pojav. 

SPOROČI OPAŽANJA

Opažanja tujerodnih vrst čimprej sporočite v informacijski sistem Invazivke. 

POMAGAJ VAROVATI GOZD

Upoštevajte nasvete za preprečevanje vnosa in širjenja tujerodnih vrst.

Tujerodne vrste moramo odkriti hitreje

Invazivne tujerodne vrste negativno vplivajo na naravo, gospodarstvo ali zdravje ljudi. V današnjem času jih obravnavamo tudi kot eno največjih groženj biotski raznovrstnosti. V zadnjih letih smo posvečali pozornost predvsem tistim tujerodnim vrstam, ki so že invazivne in povzročajo obsežno okoljsko škodo. To je bilo po eni strani dobro, saj smo se tako zavedli, kako razširjene so nekatere tujerodne vrste in kako korenito spreminjajo podobo naših krajev. A če želimo dolgoročno učinkovito upravljati s tujerodnimi vrstami, moramo našo pozornost usmeriti tudi na tiste potencialno invazivne vrste, ki jih pri nas še ni ali se pojavljajo v majhnem številu. Širjenje in škodo zaradi teh vrst lahko s pravočasnim ukrepanjem še preprečimo. S tem ciljem smo oblikovali projekt LIFE ARTEMIS, v katerem bomo v prihodnjih letih zgradili celovit sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za tujerodne vrste v gozdovih. Pozornost bomo usmerili na nove, potencialno invazivne tujerodne vrste in z različnimi ukrepi skušali preprečiti njihovo širjenje v naših gozdovih. 

Poišči tujerodno vrsto 2018

Za letošnjo akcijo Poišči tujerodno vrsto smo izbrali hrastovo čipkarko. To drobno stenico, ki izvira iz Severne Amerike, smo pri nas prvič zabeležili šele leta 2016, zato razširjenost ni dobro poznana. Pri zbiranju podatkov lahko pomagate tudi vi. 

Oglej si predstavitveni video

Uporabi aplikacijo Invazivke

Kako deluje aplikacija Invazivke?

Kje gostuje razstava?

Razstava Invazivke na poti med 2. avgustom in 12. septembrom 2018 gostuje v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, Pivola 90 a, 2311 Hoče. 

Prihajajoči dogodki

junij, 2018

18maj(maj 18)5:00 pop14jun(jun 14)3:00 popRazstava Invazivke na poti - Park Škocjanske jame(maj 18) 5:00 pop - (junij 14) 3:00 pop

02jun9:00 dop2:00 popAkcija odstranjevanja tujerodnih rastlin9:00 dop - 2:00 pop

17jun(jun 17)10:00 dop31jul(jul 31)6:00 popRazstava Invazivke na poti - Kozjanski park10:00 dop - (julij 31) 6:00 pop

 
X