Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Category

Novice
Zavod za gozdove Slovenije s partnerji v okviru projekta LIFE ARTEMIS raziskuje razširjenost invazivnih tujerodnih vrst v slovenskih gozdovih in iščemo načine, kako omejevati škodljive posledice njihovega vnosa. Zato bomo v letih 2018 in 2019 izvajali akcijo Skupaj ustavimo javorov rak!, ki bo povezala lastnike gozdov, gozdarske strokovnjake in obiskovalce narave s skupnim ciljem omejevanja te...
Read More
V začetku junija 2018 smo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedli prvo akcijo odstranjevanja tujerodnih rastlin. Ekipi projekta LIFE ARTEMIS se je pridružilo 15 prostovoljcev. Delo je potekalo v dveh skupinah. Člani prve skupine so se odpravili v jugovzhodni del parka, kjer so odstranjevali navadno barvilnico (Phytollaca americana), člani druge skupine...
Read More
Hrastova čipkarka – nova tujerodna vrsta V letu 2018 bomo pod drobnogled vzeli hrastovo čipkarko (Corythucha arcuata), tujerodno stenico, ki izvira iz Severne Amerike. In res bo treba prav dobro pogledati, saj je stenica zelo majhna – njeno telo meri le 3 milimetre. V Evropo je prišla  leta 2000 kot slepi potnik s sadikami dreves....
Read More
V Strasbourgu je v začetku decembra potekalo zasedanje Bernske konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva, živalstva in njihovih habitatov. Na srečanju so sprejeli tudi Kodeks o ravnanju s tujerodnimi vrstami na mednarodnih potovanjih. Potovanja so namreč eden od vzrokov za prenos tujih organizmov na nova območja. S prevozom izdelkov med kontinenti in državami prenašamo...
Read More
V projektu LIFE ARTEMIS smo dosegli še en pomemben cilj. Izdali smo Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih. Priročnik je eno ključnih orodij za izvajanje sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja, saj so v njem na enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih vrst. V priročniku obravnavamo tujerodne rastline, glive,...
Read More
Tujerodne vrste se na nova območja širijo na različne načine. V današnjem času je namernih naselitev razmeroma malo, vse več vrst pa se širi nenamerno bodisi z uvozom blaga, s prevoznimi sredstvi ali nadaljnjim širjenjem iz drugih držav. Nenamerne naselitve je precej težje nadzorovati, saj so nezavedne in naključne, poleg tega pa so tudi načini...
Read More
Nedavno opravljena javnomnenjska raziskava o mnenju Slovencev o tujerodnih vrstah je dala zanimive rezultate. Ste vi že slišali za izraz “tujerodna vrsta”? Naša raziskava je pokazala, da je kar 76 % Slovencev za izraz tujerodna vrsta že slišalo, nekaj manj kot polovica pa tudi ve, kaj ta izraz pomeni. To je dober rezultat, ki nakazuje, da je...
Read More
Spletni nakupi so postali nekaj povsem vsakdanjega. Zaradi večje ponudbe in ugodnih cen vedno več izdelkov naročimo iz tujine. A nakup rastlin ali izdelkov iz lesa predstavlja tudi tveganje za vnos invazivnih tujerodnih vrst, ki lahko v novem okolju povzročijo veliko gospodarsko oziroma okoljsko škodo. Zaradi naraščajočega spletnega trgovanja je primerov, ko s pošiljkami na...
Read More
Decembra 2016 smo v Trstu obiskali skupino projekta LIFE CSMON.  Podatke o biotski raznovrstnosti v Italiji zbirajo preko nacionalnega sistema, s katerim upravlja ministrstvo. Podatke prispevajo znanstveniki in javnost. Pri tem je ključnega pomena, da so podatki zanesljivo pravilni in se nanje lahko zanesejo tako raziskovalci pri znanstvenem delu kot odločevalci. Projekt CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) se...
Read More

Projektni partnerji

X