Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Home > Project LIFE ARTEMIS > Publications and reports

Publications and reports     

Title: Skupaj ustavimo javorov rak! (Together we stop maple canker!)

Authors: Ana Brglez, Dušan Jurc, Maarten de Groot, Marija Kolšek, Boris Rantaša, Simon Zidar

Publication year: 2018

Title: Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju s prostovoljci (Outcome of the survey of alien species in the urban forest of landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski hill)

Authors: Aleksander Marinšek, Maarten de Groot, Nikica Ogris, Lado Kutnar, Andrej Verlič, Jana Kus Veenvliet, Sonja Rozman

Publication year: 2018

Title: Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji (Outcome of the survey of the public opinion about invasive alien species in Slovenia)

Authors: Anže Japelj, Jana Kus Veenvliet, Judita Malovrh

Publication year: 2017

Title: Komunikacijski načrt projekta LIFE ARTEMIS (Communication plan of project LIFE ARTEMIS)

Authors: Judita Malovrh, Jana Kus Veenvliet, Špela Polak

Publication year: 2017

Title: Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih (Alien species in Slovenian forests)

Authors: Jana Kus Veenvliet (ur), Maarten de Groot, Marija Kolšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Nikica Ogris, Boris Rantaša, Sonja Rozman

Publication year: 2017

Title: Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdu, priročnik za udeležence usposabljanj (System for early warning and rapid response on invasive alien species in forests, guideline for participants of the training course)

Authors: Maarten de Groot (ur), Andreja Kavčič, Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander
Marinšek, Nikica Ogris, Sonja Rozman, Andrej Verlič

Publication year: 2017

Title: Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Guidelines for surveying alien plant species in the forest of landscape park Tivoli, Rožnik and Šišenski hill)

Authors: Aleksander Marinšek, Nikica Ogris, Andrej Verlič, Lado Kutnar, Maarten de Groot

Publication year: 2017

Title: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (Fieldguide for the identification of alien species in forests)

Editors: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Maarten de Groot in Lado Kutnar

Authors of the text: Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Jana Kus Veenvliet, Dušan Jurc, Nikica Ogris, Andreja Kavčič, Maarten de Groot, Katarina Flajšman, Paul Veenvliet

Author of the illustrations: Paul Veenvliet

Publication year: 2017

X