Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Pretekli projekti > Projekt Thuja 2

Projekt Thuja 2

V projektu Thuja 2 (Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost), ki je potekal Projekt je potekal od maja 2012 do septembra 2013, so se zvrstile številne ozaveščevalne aktivnosti s katerimi, s katerimi smo različne ciljne skupine spodbujali k odgovornejšemu ravnanju s tujerodnimi vrstami.

Izvedli smo več aktivnosti za osveščanje lastnikov in prodajalcev hišnih živali. Vsebine o tujerodnih vrstah smo uspešno vključili v redno letno izobraževanje oskrbnikov živali, ki ga organizira Trgovinska zbornica Slovenije. Pripravili smo navodila za oskrbo za živali, ki se pogosto gojijo kot hišne živali. Na koncu projekta Thuja 2 pa smo pripravili slovenski kodeks o ravnanju s tujerodnimi vrstami pri trgovini s hišnimi živalmi. 5 slovenskih podjetij, ki so pristopila k podpisu kodeksa, se je zavezalo, da bodo z različnimi ukrepi, tudi z označevanjem potencialno invazivnih tujerodnih vrst, skrbela za osveščanje kupcev in tako prispevala k zmanjšanju problematike tujerodnih vrst.

V okviru projekta smo izvedli prvi popis tujerodnih rastlin v Sloveniji. Izdelana je bila posebna metodologija, pripravljen priročnik in izvedeno usposabljanje popisovalcev, ki so nato poleti 2012 in 2013 popisali tujerodne rastline na 120 kvadrantih po vsej Sloveniji. V sodelovanju s podjetjem Sinergise smo na platformi Geopedie izdelali spletno aplikacijo za zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah.

Izvedli smo dve posebni kampanji za zgodnje obveščanje o dveh invazvinih tujerodnih vrstah: orjaškem deženu in o raku vrste močvirski škarjar (luizijanski rak). V času projekta smo spomladi 2012 in 2013 v okolici Botaničnega vrta v Ljubljani izvedli akcijo odstranjevanja orjaškega dežena.

Poseben sklop projektnih aktivnosti se je nanašal na vključitev vsebin o tujerodnih vrstah v izobraževalne programe osnovnih šol. Pripravili smo poseben priročnik ter usposabljanje za učitelje, ter ne nekaj šolah vzorčno izvedli naravoslovne dneve. Razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja, ki smo jo pripravili že v projektu Thuja (2008-2009), je nadaljevala gostovanje po slovenskih osnovnih šolah.

Projekt Thuja 2 smo sklenili s simpozijem Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi, na katerem so slovenski strokovnjaki predstavili svoje raziskave.

Projekt Thuja 2 je bil finančno podprt z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

 

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, zadnjič posodobljeno decembra 2017

 

Projektna partnerja
Rezultati projekta

Tujerodne vrste – stanje vplivi in odzivi, zbornik razširjenih povzetkov simpozija, 19. september 2013 (uredila: Jana Kus Veenvliet)

Invazivne tujerodne rastline pri pouku naravoslovja in biologije (2012) (avtorici: Simona Strgulc Krajšek in Tinka Bačič)

Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih vrst (2012) (avtorji: Nejc Jogan, Klemen Eler in Špela Novak, uredil: Nejc Jogan)

Zloženka Potujoča trikotničarka:  zaustavimo širjenje invazivne školjke! (2013). Zloženko smo pripravili v sodelovanju z ARSO, ZRSVN in Društvom za podvodne dejavnosti Bled. Tisk zloženke je finančno omogočila Agencija RS za okolje.

Zloženka  Luizijanski rak – grožnja slovenskim vodam (2012).

X