slen
life.artemis@tujerodne-vrste.info
slen
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Projekt LIFE ARTEMIS > Projektni partnerji

Partnerji projekta LIFE ARTEMIS     

Koordinator upravičenec

Gozdarski inštitut Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Inštitut v okviru raziskovalnega programa in raziskav izvaja tudi javni službi v interesu države, gozdarsko in okoljsko javno službo. 

Kontakt: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, tel. 01 200 78 31, http://sl.gozdis.si

Člani projektne skupine: dr. Maarten de Groot (vodja projekta), Simon Zidar (tehnični koordinator projekta), Adrijana Trekman (administrativno vodenje projekta), dr. Klemen Eler, Špela Jagodic, dr. Anže Japelj, prof. dr. Dušan Jurc, dr. Andreja Kavčič,  dr. Nike Krajnc, dr. Lado Kutnar, dr. Aleksander Marinšek, dr. Barbara Piškur, mag. Mitja Piškur, dr. Nikica Ogris, Špela Ščap, Matevž Triplat. 

Pridruženi upravičenci (partnerji)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, natančneje Zakon o ohranjanju narave skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.

Kontakt: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, tel. 01 2309- 500, www.zrsvn.si

Člani projektne skupine: Judita Malovrh, Sonja Rozman, mag. Maruša Danev

Zavod Symbiosis

Zavod Symbiosis je zasebni zavod, ki deluje na področju naravovarstvenega raziskovanja in izobraževanja. V zavodu izvajamo različne dejavnosti in storitve v zvezi z zavarovanimi območji, razvojem naravovarstvenih politik in tujerodnimi vrstami. Od leta 2016 imamo tudi status socialnega podjetja in razvijamo nove storitve na področju ekoturizma. 

Kontakt: Zavod Symbiosis, so. p., Metulje 9, 1385 Nova vas, tel. 031 502 566, www.zavod-symbiosis.si

Člana projektne skupine: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije je ustanovila Republika Slovenije leta 1993 z Zakonom o gozdovih. Zavod opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih na območju Slovenije, ne glede na njihovo lastništvo. Poslanstvo Zavoda za gozdove je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo, ter ohranjanje narave v gozdnem prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov.

Kontakt: Zavod za Gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, www.zgs.si

Člani projektne skupine: Zoran Grecs, Marija Kolšek, Antonija Novak Rojec, regionalni koordinatorji na posameznih območnih enotah

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.