Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Projekt LIFE ARTEMIS > Publikacije in poročila

Publikacije in poročila    

Naslov: Skupaj ustavimo javorov rak!

Uredila: Boris Rantaša, Simon Zidar

Avtorji besedila: Ana Brglez, Dušan Jurc, Maarten de Groot, Marija Kolšek, Boris Rantaša, Simon Zidar

Leto izdaje: 2018

Naslov: Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju s prostovoljci

Avtorji: Aleksander Marinšek, Maarten de Groot, Nikica Ogris, Lado Kutnar, Andrej Verlič, Jana Kus Veenvliet, Sonja Rozman

Leto izdaje: 2018

Naslov: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih

Uredili: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Maarten de Groot in Lado Kutnar

Avtorji besedila: Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Jana Kus Veenvliet, Dušan Jurc, Nikica Ogris, Andreja Kavčič, Maarten de Groot, Katarina Flajšman, Paul Veenvliet

Avtor ilustracij: Paul Veenvliet

Leto izdaje: 2017

Naslov: Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji

Avtorji: Anže Japelj, Jana Kus Veenvliet, Judita Malovrh

Leto izdaje: 2017

Naslov: Komunikacijski načrt projekta LIFE ARTEMIS

Avtorji: Judita Malovrh, Jana Kus Veenvliet, Špela Polak

Leto izdaje: 2017

Naslov: Tujerodne vrste v slovenskih  gozdovih

Avtorji: Jana Kus Veenvliet (ur), Maarten de Groot, Marija Kolšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Nikica Ogris, Boris Rantaša, Sonja Rozman

Leto izdaje: 2017

Naslov: Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdu, priročnik za udeležence usposabljanj

Avtorji: Maarten de Groot (ur), Andreja Kavčič, Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander
Marinšek, Nikica Ogris, Sonja Rozman, Andrej Verlič

Leto izdaje: 2017

Naslov: Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Avtorji: Aleksander Marinšek, Nikica Ogris, Andrej Verlič, Lado Kutnar, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2017

X