Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Projekt LIFE ARTEMIS > Sofinancerji projekta

Sofinancerji projekta LIFE ARTEMIS     

Projekt LIFE ARTEMIS v največji meri (60 %) sofinancira Evropska unija iz finančnega mehanizma LIFE. V Sloveniji projekt sofinancirajo Ministrstvo za okolje in prostor, Mestna občina Ljubljana in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Preostali del projektnih sredstev zagotavljamo projektni partnerji. 

Finančni mehanizem LIFE

LIFE je finančni instrument Evropske komisije, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave ter projekte klimatskih akcij po celi Evropi. Od leta 1992 je program LIFE sofinanciral 4171 projektov ter tako prispeval okrog 3,4 milijarde evrov za zaščito okolja in podnebja.

Program LIFE je razdeljen na sklope LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, LIFE+ Okoljsko upravljanje in informacije ter LIFE + Podnebne spremembe

Projekt Osveščanje, upravljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu (LIFE ARTEMIS) sodi na področju LIFE + Okoljsko upravljanje in informacije.

Za več informacij o programu LIFE obiščite spletno stran lifeslovenija.si, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti ali spletno stran Evropske komisije.

Ministrstvo za okolje in prostor

 

Mestna občina Ljubljana

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

X