life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Splošni pogoji in politika varstva podatkov

Splošni pogoji in politika varovanja zasebnosti
1.Uvodna določba

Zavod Symbiosis, so. p., ki upravlja s spletno stranjo www.tujerodne-vrste.info spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva osebnih podatkov. Pri nudenju naših storitev smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, tudi Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation).

Zavod Symbiosis, so.p. se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletnih strani www.tujerodne-vrste.info ali osebno, preko elektronske pošte, ali po telefonu uporabljeni v skladu s Politiko varovanja zasebnosti, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

2. Namen dokumenta 

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti ali kako drugače posredujete katerekoli osebne podatke, bomo skladno z uredbo GDPR spoštovali vašo zasebnost. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

  • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
  • ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
  • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem in jih ne prodajamo;
  • naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami;
  • na željo uporabnika lahko njegove podatke iz naših baz tudi odstranimo, če so za to izpolnjeni potrebni pogoji.
3. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Zavod Symbiosis, so.p., Metulje 9, 1385 Nova vas.

4. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno zaprosili za vaše soglasje oziroma privolitev.

 4.1 Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani na spletnem strežniku se avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki.

Uporabnik je ob prvi uporabi spletne strani v novem oknu pozvan k podaji soglasja za takšno rabo podatkov. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi pogoji, spletne strani ne uporabljajte.

Zavod Symbiosis, so. p. si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali aplikacij na spletnih straneh brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletnih straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Na spletnih straneh so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih pravnih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino Zavod Symbiosis, so.p. ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

  4.2 Registracija na platformi Tujerodni vedež

Na naši spletni strani www.tujerodne-vrste.info deluje tudi platforma Tujerodni vedež, ki je namenjena sporočanju informacij o metodah odstranjevanja tujerodnih vrst. Za pregledovanje podatkov registracija ni potrebna. Osebe, ki želijo sodelovati kot informatorji, pa se morajo na spletni strani registrirati. Vaše osebne podatke (ime/priimek/elektronski naslov), ki jih vnesete ob spletni registraciji, uporabljamo samo za namen komunikacije v zvezi z podatki, ki jih posredujete v Tujerodni vedež. Na sporočilu, ki ga posredujete v Tujerodni vedež bo tudi javno vidno vaše ime in priimek kot avtorja prispevka. E-naslov bo javno viden le, če ga boste vpisali v obrazec, sicer pa ga bo videl le administrator.

Od sodelovanja na platformi Tujerodni vedež se lahko kadarkoli odjavite tako, da nam pišete na life.artemis@tujerodne-vrste.info. Administrator bo uredil izbris vaših osebnih podatkov. Če želite, da se izbrišejo tudi vaša sporočila, lahko to naredite sami ali pa jih na vašo željo izbriše administrator.

  4.3 Spletne prijave na usposabljanja in dogodke

Na spletni strani se lahko prijavite na usposabljanja in dogodke. Podatke, ki jih vnesete preko spletnega obrazca (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka), uporabljamo samo za namen obveščanja o usposabljanjih/dogodkih. Za izvedbo nekaterih naših usposabljanj in javnih dogodkov prejmemo namenska sredstva s strani ministerstev in občin, ki smo jim pogodbeno zavezani poročati tudi o udeležencih na usposabljanjih in dogodkih. V teh primerih bomo del vaših osebnih podatkov (ime in priimek, organizacija, iz katere prihajate, podpis na listi prisotnosti ali drugem potrdilu o prisotnosti) posredovali financerjem.

Posredovanje osebnih podatkov organom, ki izvajajo nadzor nad porabo dodeljenih sredstev, utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja usposabljanja ali dogodka in mu verodostojno poročamo o številu udeležencev, kar je pogoj za pridobitev sredstev.

Če se kot udeleženec s takšnim posredovanjem vaših osebnih podatkov ne strinjate, ker menite, da vaš interes, upoštevajoč vaš konkreten položaj, prevlada nad našim interesom, nam to prosim sporočite in bomo vašo situacijo individualno obravnavali.

5. Uporabniki podatkov

Vsi podatki bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebni podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
  • financerjem in organom, ki izvajajo nadzor, kar utemeljujemo s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerjev.
6. Obdobje hrambe

Rok hrambe osebnih podatkov je 10 let, kar utemeljujemo z veljavno zakonodajo (Zakon o prostovoljstvu) in s svojim »zakonitim interesom«, saj lahko zgolj tako izpolnimo svoje zaveze do financerja.

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Posameznik, ki se ne strinja, da se njegovi osebni podatki hranijo določeno obdobje na podlagi zakonitega interesa, ima pravico do ugovora pri Informacijskem pooblaščencu.

7. Način varstva vaših podatkov

Zavod Symbiosis, so. p. se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete. Storili bomo vse potrebno, da osebne podatke zaščitimo pred kakršnimkoli kršitvami in zlorabami. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

8. Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to Politiko varovanja zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Zavod Symbiosis, so.p.:

  • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
  • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
  • omogoči pravico do omejitve uporabe,
  • omogoči pravico do ugovora obdelave,
  • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
  • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
  • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

  Prav tako bo Zavod Symbiosis, so.p. posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

  Zavod Symbiosis, so.p. se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorila brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

  9. Veljavnost in možnost spremembe Splošnih pogojev in politike varovanja zasebnosti

  Ta dokument stopi v veljavo z dnem podpisa in je objavljen na naši spletni strani. Pridržujemo si pravico, da Splošne pogoje in politiko varovanja zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.

   

  Ljubljana, 6. 3. 2019                                  Jana Kus Veenvliet, zakonita zastopnica Zavoda Symbiosis, so.p.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.