life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Please install and activate the "Breadcrumbs NavXT" plugin to show breadcrumbs.

KAJ JE TUJERODNI VEDEŽ?

Tujerodni vedež je spletna zbirka metod za odstranjevanje tujerodnih vrst iz Slovenije in tujine. 

POSTANITE INFORMATOR

Če imate izkušnje z odstranjevanjem tujerodnih vrst, vas vabimo, da nam jih posredujete prek spletnega obrazca. 

ORGANIZIRATE AKCIJO?

Če načrtujete akcijo odstranjevanja tujerodnih vrst, si preberite nekaj praktičnih napotkov organizacije akcije. 

TUJERODNI VEDEŽ – ZBIRKA METOD  

TUJERODNA DREVESA

Veliki pajesen

Ailanthus altissima

  Odstranjevanje velikega pajesena z orodjem Extractigator (Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, januar 2019)

  Obročkanje velikega pajesena (Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, oktober 2020)

  Nekateri ukrepi za omejevanje širjenja visokega pajesena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in smernice za gozdnogojitveno ukrepanje ob vdoru potencialno invazivnih tujerodnih drevesnih vrst v ohranjene gozdove v Sloveniji.  Avtorji: Roženbergar, D., Nagel, T., Urbas, B., Marion, L., Brus, R., Vir: Gozdarski vestnik, 2017, vol. 75: 3-20.

Pavlovnija

Paulownia tomentosa

  Obročkanje in puljenje pavlovnije (Simon Zidar, Gozdarski inštitut Slovenije, januar 2019)

  Akcija odstranjevanja pavlovnije na območju Panovca (Zoran Zavrtanik in Bojan Zadravec, Zavod za gozdove Slovenije, september 2020)

Navadna papirjevka

Broussonetia papyrifera

  Bosu, P.P., M.M. Apetorgbor, Broussonetia papyrifera in Ghana: Its Invasiveness, Impact and Control attempts Biology and Forest Health Division Forestry Research Institute of Ghana. [Navadna papirjevka v Gani: invazivnost, vplivi in poskusi zatiranja]

  Bosu, P.P., M.M. Apetorgbor,  2011. Occurrence and control of paper mulberry (Broussonetia papyrifera) in Southern Ghana. Ghana J. Forestry, Vol. 27 (2), 2011, 40-51. 

TUJERODNI GRMI

Maackovo kosteničje

Lonicera maackii

  Odstranjevanje maackovega kosteničja z mehanizacijo in ročnim orodjem (Simon Zidar, Gozdarski inštitut Slovenije junij 2019)

 

Navadna amorfa

Amorpha fruticosa

 Odstranjevanje navadne amorfe z izkopavanjem (Simon Zidar, Gozdarski inštitut Slovenije, maj 2019)

 Eradication of false indigo from the territory of the North-Hungarian Water Conservancy Directorate between 2007–2014. Strani: 89-90. Avtorja: Ágnes Kissné Uzonyi and Tamás István Miklós. V publikaciji: Rosalia Handbooks. Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control

Usnjatolistna mahonija

Berberis bealei

Akcija odstranjevanja usnjatolistne mahonije na območju Panovca (Zoran Zavrtanik in Bojan Zadravec, Zavod za gozdove Slovenije, september 2020)

 

Lovorikovec

Prunus laurocerasus

Akcija odstranjevanja lovorikovca na območju Panovca (Zoran Zavrtanik in Bojan Zadravec, Zavod za gozdove Slovenije, september 2020)

 

Bodeča oljčica

Elaeagnus pungens

Akcija odstranjevanja bodeče oljčice na območju Panovca (Zoran Zavrtanik in Bojan Zadravec, Zavod za gozdove Slovenije, september 2020)

 

TUJERODNE VZPENJAVKE

Kudzu

Pueraria montana

  Odstranjevanje kudzuja (Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, december 2019, posodobljeno oktober 2020)

  Navodila za odstranjevanje kudzuja (Aleksander Marinšek, Lado Kutnar in Jana Kus Veenvliet, oktober 2018)

Grmasti slakovec

Fallopia baldschuanica

Odstranjevanje grmastega slakovca pod Osapsko steno (Mateja Poljanšek, Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, december 2019)

 

TUJERODNE ZELNATE RASTLINE

Navadna barvilnica

Phytolacca americana

 Metode odstranjevanja navadne barvilnice (Lidija Turk (Zavod za gozdove Slovenije) in Marija Stare, oktober 2020)

  Izkopavanje in puljenje navadne barvilnice (Simon Zidar, Gozdarski inštitut Slovenije, januar 2019)

  Izkopavanje navadne barvilnice in odstranjevanje ročno ter z orodjem (Andreja Papež Kristanc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020)

  Odstranjevanje navadne barvilnice (Maja Vrčkovnik, Zavod za gozdove, OE Nazarje, december 2019)

  Stare, M. 2018. Navadna barvilnica : invazivna tujerodna rastlina, problematična za obnovo gozdov. Gozdarski vestnik, 2(76), 83–89.

Orjaški dežen

Heracleum mantegazzianum

  Odstranjevanje orjaškega dežena z izkopavanjem (Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, oktober 2019)

  Odstranjevanje rozet orjaškega dežena (Andreja Papež in Katja Frlic, Kristanc, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020)

 Odstranjevanje orjaškega dežena v začetni fazi plodenja (Andreja Papež Kristanc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020)

  The Giant Hogweed Best Practice Manual. Guidelines for  the management and control of an invasive weed in Europe.  Avtorji: Nielsen, C., H.P. Ravn, W. Nentwig and M. Wade (eds.), 2005. Forest & Landscape Denmark, Hoersholm, 44 pp.

  Good practice management guide for Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum), Version 1, August 2018.  Best Practice Management Guide for Invasive Alien Species. Avtorji: RAPID. 

Japonski dresnik

Fallopia japonica

Odstranjevanje japonskega dresnika z zastiranjem (Tanja Menegalija, JZ Triglavski narodni park, december 2019)

Odstranjevanje japonskega dresnika (Laboratorij na prostem na Grajskem griču) (Tjaša Pršin, Društvo študentov biologije, junij 2020)

Odstranjevanje japonskega dresnika (Tjaša Pršin, Društvo študentov biologije, maj 2020)

 Eisel, T., 2018. Erfahrungen bei der herbizidfreien Bekämpfung von Staudenknöterich-Beständen. Ing.- Büro für Garten- und Landschaftsplanung. 

 Jones, D., G. Bruce. M. S. Fowler, R. Law-Cooper, I. Graham, A. Abel, F. A. Street-Perrott. D. Eastwood, 2018. Optimising physiochemical control of invasive Japanese knotweed. Biol Invasions (2018) 20: 2091–2105.

Orjaška in kanadska zlata rozga

Solidago gigantea & S. canadensis

Odstranjevanje zlate rozge v sklopu projekta Deteljin modrin – prezrt biser savskih prodov (Primož Glogovčan, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, april 2020)

Odstranjevanje zlate rozge ročno in z orodjem (Ana Dolenc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020) 

Deljenolistna rudbekija

Rudbeckia laciniata

Odstranjevanje deljenolistne rudbekije v NR Mali Rožnik (Luka Šparl, JP VOKA SNAGA d.o.o., julij 2020)

 

Sirska svilnica

Asclepias syriaca

 Izkopavanje sirske svilnice in obiranje plodov (Ana Dolenc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktobrer 2020)

  Učinkovitost odstranjevanja sirske svilnice s puljenjem (Jana Kus Veenvliet, januar 2019)

  Occurrence and control of common milkweed and false indigo within the territory of the Körös–Maros National Park. Avtorja: Judit Sallainé Kapocsi, Tibor Danyik. Vir: Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control, Rosalia Handbooks, 2015

Žlezava nedotika

Impatiens glandulifera

Ročno odstranjevanje žlezave nedotike (Andreja Papež Kristanc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020)

 

Balfourova nedotika

Impatiens balfourii

Odstranitev balfourove nedotike (Ana Dolenc in Katja Frlic, Zavod RS za varstvo narave, oktober 2020)

 

TUJERODNE GLIVE

Javorov rak

Eutypella parasitica

Odstranjevanje dreves z javorovim rakom (Marija Kolšek in Lidija Turk (Zavod za gozdove Slovenije ter Nikica Ogris (Gozdarski inštitut Slovenije, oktober 2020)

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.