Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Tujerodni vedež > Registracija informatorjev

Registracija informatorjev  

[user_registration_form id=”6891″]

 

Po uspešni registraciji boste preusmerjeni na podstran z obrazcem, prek katerega nam lahko opišete vaše metode obvladovanja tujerodnih vrst. Za vsako vrsto oddate svoj obrazec. Že zbrane metode lahko pregledujete v zbirki sporočil informatorjev ali v zbirki znanstvenih člankov.

Postani informator Tujerodnega vedeža

Če imate tudi sami izkušnje z odstranjevanjem tujerodnih vrst, vas vabimo, da svoje izkušnje posredujete na platformo Tujerodni vedež. 

X