Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Tujerodni vedež > Zbirka sporočil informatorjev

Pregled metod obvladovanja tujerodnih vrst 

Veliki pajesen Ailanthus altissima
Sirska svilnica   Asclepias syriaca

  Učinkovitost odstranjevanja sirske svilnice s puljenjem (Jana Kus Veenvliet, januar 2019)

  Occurrence and control of common milkweed and false indigo within the territory of the Körös–Maros National Park. Avtorja: Judit Sallainé Kapocsi, Tibor Danyik. Vir: Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control, Rosalia Handbooks, 2015

X