Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Tujerodni vedež > Zbirka znanstvenih člankov

Zbirka znanstvenih člankov

Osrednji del platforme Tujerodni vedež je Zbirka sporočil informatorjev, ki vsebuje opis metod obvladovanja različnih tujerodnih vrst. Za boljšo preglednost so sporočila urejena po vrstah. Pri iskanju si lahko pomagate tudi z iskalnikom. 

Zbirka znanstvenih člankov

Primerno metodo odstranjevanja lahko najdete tudi v Zbirki znanstvenih člankov

Iskalnik

Primerno metodo odstranjevanja lahko najdete tudi v Zbirki znanstvenih člankov

X