Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Test1202

Informacije o vrsti in metodi odstranjevanja:

Ime tujerodne vrste: Test1202

Znanstveno ime vrste: Test1202

Opis metode odstranjevanja: Test1202

Ocena učinkovitosti metode: Test1202

Sezona izvajanja odstranjevanja: Test1202

Način odlaganja materiala: Test1202

Ocena stroškov odstranjevanja: Test1202

Viri financiranja: Test1202

Drugi komentarji: Test1202

Podatki o informatorju:

Ime informatorja: Test1202

Email informatorja: Test1202

Organizacija, ki je vodila odstranjevanje: Test1202

Drugi sodelujoči: Test1202

Informacije o vrsti in metodi odstranjevanja:

Ime tujerodne vrste: Test1202

Znanstveno ime vrste: Test1202

Opis metode odstranjevanja: Test1202

Ocena učinkovitosti metode: Test1202

Sezona izvajanja odstranjevanja: Test1202

Način odlaganja materiala: Test1202

Ocena stroškov odstranjevanja: Test1202

Viri financiranja: Test1202

Drugi komentarji: Test1202


Podatki o informatorju:
Ime informatorja: Test1202

Email informatorja: Test1202

Organizacija, ki je vodila odstranjevanje: Test1202

Drugi sodelujoči: Test1202

X