Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Post test

Informacije o vrsti in metodi odstranjevanja:

Ime tujerodne vrste: Test1302

Znanstveno ime vrste: Test1302

Opis metode odstranjevanja: Test1302

Ocena učinkovitosti metode: Test1302

Sezona izvajanja odstranjevanja: Test1302

Način odlaganja materiala: Test1302

Ocena stroškov odstranjevanja: Test1302

Viri financiranja: Test1302

Drugi komentarji: Test1302


Podatki o informatorju:
Ime informatorja: Test1302

Email informatorja: Test1302

Organizacija, ki je vodila odstranjevanje: Test1302

Drugi sodelujoči: Test1302

Fotografije:X