life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Odstranjevanje grmastega slakovca pod Osapsko steno

nazaj na Tujerodni vedež

 

Podatki o vrsti in odstranjevanju

Slovensko ime tujerodne vrste: grmasti slakovec

Znanstveno ime tujerodne vrste: Fallopia baldschuanica

Taksonomska skupina: Rastline

Opis metode obvladovanja: - fizično odstranjevanje rastline - rezanje, žaganje in odkopavanje podzemnih delov in odstranjevanje delov rastline v skalnih razpokah in steni (v okviru 2. akcije je sodeloval tudi plezalec, ki je veliko materiala potegnil iz skalovja in razpok). - uporabljalo se je škarje, žage (ročne in motorne), motike, krampe, mačeta - doslej so bile opravljene 3 večje akcije, za prvi dve je približna ocena, da je bilo porabljenih približno 130 prostovoljskih ur, v zadnji akciji je bilo porabljeno okoli 80 ur dela, ker je bilo udeleženo več ljudi. Samo kot opombo naj povem, da je manjši del skupine v okviru zadnje akcije delal še na lokaciji Mišja peč in odstranjeval veliki pajesen. - glede na omejitve v Ospu (gnezdenje ptic, vročina, količina zelene mase) se je pokazalo, da je edino obdobje za odstranjevanje rastline v času med koncem novembra in začetkom februarja. - glede zaščite udeležencev so bile uporabljene zaščitne delovne rokavice, vsi udeleženci morajo imeti primerno obutev, ker delo poteka na strmem terenu. Za zaščito glede morebitnega širjenja tujerodne vrste, pa smo uporabili vreče iz jute, v katere se je pospravilo ves nabrani material.

Ocena učinkovitosti metode: Pod Osapsko steno govorimo verjetno le o eni sami rastlini, ki je bila v času, ko smo začeli z odstranjevanjem (december 2014) zelo razširjena in je obsegala veliko površino - preraščala je več kot 150 m² in se razraščala po nedostopnem strmem skalovju, kjer se je zakoreninila tudi v razpokah. Rastlina na območju še ni izkoreninjena, se je pa njena razrast zelo zmanjšala. Nujna je stalna kontrola in mogoče jo je odstraniti v celoti, verjetno pa potrebno še 1 ali 2 akciji, nato pa nadzor terena. Način odstranjevanja se je izkazal za pravilnega. Zaradi samega rastišča rastline je delo naporno. Težava je prinašanje vsega materiala pod steno in predvsem odnašanje vseh vreč z nabranim materialom v dolino, do vasi.

Način odlaganja materiala: Pred prvo akcijo smo najprej preverili, kako je mogoče rastlino uničiti brez posledic (da bi se širila na novih lokacijah). Glede na biologijo rastline je bilo ugotovljeno, da je edini primeren način toplotno uničenje. V novembru 2014 smo se obrnili na Komunalno Koper, ki odvaža odpadke iz vasi Osp, vendar so nam povedali, da material lahko odpeljejo in ga odložijo na kompost. Zato smo se v okviru dogovora z domačini dogovorili, da nabrani material po končani akciji odpeljejo na bližnji travnik in zažgejo. Zato se ves nabrani material shranjuje v vreče iz jute, ki se jih lahko sežge skupaj z nabranim materialom. Na tak način smo material odstranili po vseh 3 akcijah.

Ocena stroškov odstranjevanja: Za prvi 2 akciji imamo oceno nastalih stroškov (pripravili smo jo za potrebe članka v reviji Trdoživ, 2017). Ocenjujemo, da je bilo vseh stroškov približno za 4600 evrov. V te stroške so všteti nakup enega dela orodja, zaščitna oprema - rokavice, vreče iz jute, prehrana udeležencev. V stroških so obračunane tudi storitve (delovne ure in kilometrina), ki so jih opravili prostovoljci brezplačno. Gre za prostovoljce iz vseh delov Slovenije in domačine ter plezalca. Delo prostovoljcev smo ocenili na 120 ur po 6 EUR za fizično delo in 10 ur po 13 EUR za organizacijo - skupaj 850 evrov. Delo plezalca smo ocenili na približno 200 evrov - gre za višinska dela in delo pri odstranjevanju materiala smo ocenili s traktorskimi urami - 6 traktorskih ur (prevoz, odlaganje in kurjenje materiala) na 180 evrov. To je ocena za 2 akciji. Tretja akcija (januar 2019) ni ovrednotena, bila je opravljena z več prostovoljci, je bila pa delno financirana iz projekta, glej spodaj in večino prostovoljskega dela so opravili študenti Biotehničnega centra Grm Novo mesto, v okviru svoje obvezne naravovarstvene prakse. Naj še omenim, da so del orodja na vsako od akcij prinesli tudi udeleženci.

Viri financiranja: Prvi 2 akciji sta bili financirani izključno iz sredstev društva DONDES (nabava orodja, rokavic, vreč in prehrana udeležencev. Ostalo delo je bilo, kot rečeno opravljeno s prostovoljci, ki so svoj delo opravili brezplačno. Zadnja akcija, iz januarja 2019, pa je bila delno financirana preko projekta Interreg Slovenija- Hrvaška in projekta Like. Iz tega so bili pokriti stroški prehrane udeležencev, del zaščitne opreme in orodja. DONDES je v celoti kril stroške nabave vreč iz jute.

Druge opombe: Pri delu na terenu je treba biti pozoren na potrebna dovoljenja. Pred izvedbo akcije v DONDES vedno pridobimo dovoljenje Agrarne skupnosti Osp, ki je lastnica celotnega območja. Območje Ospa sodi v območje Natura 2000 po habitatni in ptičji direktivi, je ekološko pomembno območje in naravna vrednota, zato za izvajanje posegov pridobimo tudi soglasje ZRSVN OE Piran. Posebej pozorno je treba pretehtati in se posvetovati s poznavalci tujerodne vrste glede načina odstranjevanja in posebnosti. Pri naših akcijah je sodelovala Manica Balant, ki je opravljala diplomo iz grmastega slakovca.

Lokacija izvajanja akcije:

 

Podatki o informatorju

Ime in kontakt informatorja: mag. Mateja Poljanšek (matejapol@gmail.com)

Vodilna organizacija: DONDES (prvi 2 akciji), tretja je bila v skupni organizaciji (DONDES, OE ZRSVN Piran in Univerza na Primorskem)

Drugi sodelavci: Člani društva DONDES, OE ZRSVN Piran, Botanično društvo Slovenije, Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije, študenti Biotehniškega centra Grm Novo mesto, Univerza na Primorskem, domačini iz Ospa.

 

nazaj na Tujerodni vedež

Priponke

Fotografija 1:

Opis fotografije: Razraščanje grmastega slakovca na Osapski steni l. 2013, pred začetkom akcij odstranjevanja (Foto: Manica Balant).

Fotografija 2:

Opis fotografije: Akcija odstranjevanja grmastega slakovca leta 2014 (Foto: Barbara Vidmar).

Spletna stran: https://issuu.com/trdoziv/docs/trdoziv11_0827-web

Poročilo o akciji:

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.