Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Sirska sivilnica

Informacije o vrsti in metodi odstranjevanja:

Ime tujerodne vrste: jk

Znanstveno ime vrste: kmnlk

Opis metode odstranjevanja: fgnf

Ocena učinkovitosti metode: nxg

Sezona izvajanja odstranjevanja: ghm

Podatki o informatorju:
Ime informatorja: fbf

Email informatorja: fbf

Organizacija, ki je vodila odstranjevanje: fbf

Drugi sodelujoči: fbf

X