Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Ameriški koprivovec

Celtis occidentalis

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov iz narave

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: april, maj

Opis: Skorja na deblu je temno siva, vzdolžno intenzivno razpokana. Listi so dolgi 5–12 cm, enostavni, podolgovato jajčasti ali eliptični, na dnu nesimetrični, po robu nažagani. Zgoraj so gladki, bleščeče zeleni, spodaj svetlejši in dlaka­vi po žilah. Cvetovi so dvospolni, drobni, zeleni in slabo opazni. Koščičasti plodovi s premerom 7–10 mm, visijo na 1–2 cm dolgem peclju, zreli so oranžne do temno škrlatne barve.

Habitat: Svetloljubna vrsta, ki ji ustrezajo nekoliko bolj sveža tla. Dobro uspeva tudi v urbanem okolju, kjer so jo sadili kot okrasno drevo.

Status: Pogosto so ga sadili v mestih po vsej Sloveniji (izjema je le submediteranski del). Novejših podatkov o širjenju v naravi ni.

Podobne vrste: Navadni koprivovec (Celtis australis) z gladko skorjo, ki spominja na bukovo. Vrsti se dobro ločita tudi po listih in plodovih. Podobna je tudi druga severnoameriška vrsta koprivovca, misisipski koprivovec (C. laevigata), ki pa ima ožje liste kot ameriški koprivovec.

 

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X