Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Azijski ambrozijski podlubnik

Xylosandrus crassiusculus

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Foto: Luke Tembrock
Foto: Yiri Hulcr, University of-North Carolina
Foto: Andrea Minuto, Centro di Saaggio, CERSAA

Izvor: jugovzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: 2017

Poti vnosa: mednarodna trgovina z lesom in živimi rastlinami, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: marec – oktober

Obdobje letanja odraslih: marec, junij

Opis: Odrasli osebki so ovalni 1,5–3 mm dolgi rdečkasto rjavi hrošči. Telo je kompaktno in rahlo upognjeno v trebušni smeri. Zadek strmo pada. Ličinke so belkaste in dolge približno 3 mm. Telo je ukrivljeno v trebušni smeri v obliki črke C in brez nog. Osebki se v gostitelja prevrtajo skozi okrogle vhodne odprtine premera 2 mm. Med izdelovanjem rovov v lesu iz drevesa izrivajo črvino, ki se pojavlja na skorji v obliki paličastih struktur dolžine do 4 cm. Je polifag na listavcih. Poškodovani del rastline se posuši in propade. Prezimuje v stadiju hrošča v lesu.

Habitat: Različni naravni habitati, kmetijske in urbane površine, nasadi, drevesnice. Osebke najdemo v svežem lesu velikega števila vrst listavcev, na tanjših vejah in deblih (do debeline 30 cm).

Status: V Sloveniji prvič najden poleti 2017 na dveh lokacijah v Z Sloveniji. Hrošči so bili najdeni v pasteh za žuželke.

Podobne vrste: Različne vrste podlubnikov, ki izdelujejo rove v les listavcev, predvsem črni lesar (X.  germanus) in vrtni lesar (Xyleborus dispar). Vrst s prostim očesom ni mogoče zanesljivo razlikovati.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X