Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Brestova grizlica

Aproceros leucopoda

Opazovalni seznam

.
Foto: Grygory Csoka, Hungarian Forest Research Institute
Foto: Grygory Csoka, Hungarian Forest Research Institute
Foto: Dušan Jurc

Izvor: Vzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: 2011

Poti vnosa: slepi potnik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: maj – september

Obdobje letanja odraslih: : maj – september

Opis: Brestova grizlica je majhna osa (6 mm) s črnim telesom in belimi nogami. Ličinke zrastejo do 10 mm v dolžino, so zelene in imajo 2 do 3 pare pravih nog na oprsju in 8 parov nepravih nog na zadku. Na 2. in 3. paru pravih nog imajo značilne temno rjave proge v obliki črke T. Ličinke se hranijo z listi brestov, pri čemer v listno ploskev med sosednjima stranskima žilama izjedajo značilne vijugaste (cik-cakaste) rove. Ob močnejšem napadu lahko povzročijo defoliacijo. Prezimuje v stadiju bube v listnem opadu.

Habitat: Na listih brestov (Ulmus spp.) v gozdovih, ruralnih območjih ter na javnih zelenih površinah. 

Status: Ni pogosta, vendar je razširjena po vsej Sloveniji, kjer so njeni gostitelji.    

Podobne vrste: Več vrst grizlic (rodovi: Pseudaprosthema, Pseudarge, Kokujewia, Aprosthema), vendar jih ni mogoče ločiti s prostim očesom. Razlikujejo se po vzorcu na krilih in po gostiteljih ter vzorcu izjedanja listov.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X