Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Davidova budleja, metuljnik

Buddleja davidii

.

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Vzhodna Azija (Kitajska).  

Prvi podatek v Sloveniji: 1933

Poti vnosa: Okrasna rastlina.

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: julij – avgust

Opis: Do 4 m visok listopadni grm; listi suličasti, po robu nazobčani, spodaj zaradi gosto nameščenih
zvezdastih laskov sivkasti. Cvetovi v dolgih gostih latastih socvetjih na koncu enoletnih vej. Venec cevast, vijoličast (lahko tudi rožnat, rdeč, bel, modrovijoličast), cvetovi privlačni za metulje. Plodovi glavice s številnimi semeni, ki se trosijo še vso zimo.

Habitat: Na območju naravne razširjenosti, rastlina uspeva v obrečnih goščavah. Pri nas uspeva na toplih rastiščih, v skalnih razpokah, na suhih ruderalnih mestih, predvsem ob cestnih robovih, na ruševinah, v gramoznicah ter v peskokopih.  

Vplivi: Kot pionirska rastlina lahko iz odprtih habitatov izrinja domorodne pionirske rastline in s tem spreminja potek sukcesije. 

Status: Lokalno razširjena vrsta. Ponekod se že pojavlja tudi na naravnih sklanih stenah. 

Podobne vrste: V času cvetenja vrste ne moremo zamenjati z nobeno drugo vrsto. 

Povzeto in prirejeno po Jogan, N., K. Eler in Š. Novak, 2012. Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije, Nova vas. 

X