Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Japonski hrošč

Popillia japonica

Opozorilni seznam

.
Foto: David Cappaert, Bugwood.org
Foto: David Cappaert, Bugwood.org
Foto: Steven Katovich, USDA-Forest Service, Bugwood.org
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Severovzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

Poti vnosa: slepi potnik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: maj – avgust

Obdobje cvetenja: maj – avgust

Opis: Ovalen čokat hrošč, dolg 8–12 mm. Oprsje je kovinsko zeleno, pokrovke pa so bakreno rjave in nekoliko krajše od zadka. Zadek ima obrobljen s šopki belih dlačic (6 parov). Jajčeca so prosojna do kremasto bela, kroglasta do rahlo cilindrična. Ličinka je kremasto bela z rumenkasto rjavo glavo, 3 pari nog in odebeljenim končnim delom zadka. V mirovanju je upognjena v obliki črke C. Je polifag. Hrošči obžirajo liste številnih gostiteljskih rastlin, ličinke pa korenine gostiteljskih rastlin in trav. Zaradi poškodb rastline odmrejo. Prezimuje v stadiju ličinke v tleh.

Habitat: Osebke najdemo v zemlji ob koreninah in na rastlinah velikega števila drevesnih in grmovnih vrst ter na zelnatih rastlinah. Pojavlja se v naravnih habitatih, na kmetijskih površinah in v urbanih območjih.

Status: Pri nas ga še nismo našli. Prvi pojav pričakujemo na zahodu države.

Podobne vrste: Domorodni vrtni listni hrošč (Phyllopertha horticola), ki pa na zadku nima šopkov belih dlačic.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X