Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Kodrasta vodna zel

Lagarosiphon major

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Albert Dees
Foto: Albert Dees

Izvor: Južni del Afrike (Bocvana, Lesoto, Južna Afrika, Zambija, Zimbabve).

Prvi podatek v Sloveniji: Še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji.

Poti vnosa: Kodrasta vodna zel se v Evropi uporablja kot rastlina za akvarije in ribnike, od koder so jo ponekod (ne)namerno zanesli v naravo in se je ustalila v naravnem okolju (bodisi odlaganje v naravo, poplavljanje ribnikov in odnašanje v vodotoke). Od tam so jo s čolni, prikolicami ter ribiško in športno opremo zanesli še v druge vodotoke.

Obdobje zaznavnosti: maj – oktober

Obdobje cvetenja: junij- september

Opis: Potopljena vodna rastlina, ki se z nadomestnimi koreninami in rizomi pritrja na dno. Steblo meri v premeru 3−5 mm, zraste pa vse do dolžine 6 m. Je krhko, redko razvejano in proti vrhu rahlo ukrivljeno. Listi so temnozeleni in spiralasto nameščeni, pri vrhu pogosto nekoliko zgoščeni. Listi so drobni, 5−20 mm dolgi in 2−3 mm široki in rahlo nazobčani in močno upognjeni navzdol proti steblu. Rastlina je dvodomna. Cveti od poletja do zgodnje jeseni. Droben ženski cvet bele ali roza barve s tremi venčnimi listi se razvije tik nad gladino na koncu dolgega nitastega peclja. Zunaj območja naravne razširjenosti moških rastlin ni, zato se vrsta tu razširja le vegetativno.

Habitat: Najbolje uspeva v počasi tekočih vodah z mivkastim ali peščenim dnom, predvsem v jezerih in v počasi tekočih potokih.

Vplivi:  V ustreznih pogojih se močno razraste in s senčenjem preprečuje rast domorodnim vodnim rastlinam in spreminja življenjske razmere za vodne živali. Čeprav se je priporočala kot rastlina za oksigenacijo ribnikov in akvarijev, je vsebnost kisika v vodi v gostih sestojih zaradi upočasnjenega vodnega toka in velike količine razkrajajočih se rastlin v resnici zmanjšana.

Status: V Sloveniji zaenkrat ni podatkov o pojavljanju v naravi. Pojavljata pa se nekoliko podobni tujerodni vrsti račja zel ali vodna kuga (Elodea canadensis) ter zahodna račja zel (Elodea nuttallii). Kodrasta vodna zel se pogosto uporablja v akvaristiki, včasih tudi pod imenom »Elodea crispa«, zato lahko kljub prepovedi prodaje od avgusta 2016 še vedno pride do (ne)namernih izpustov v naravo.

Podobne vrste: Podobni sta predvsem račja zel (Elodea canadensis) in zahodna račja zel (Elodea nuttallii) Kodrasta vodna zel ima liste nameščene spiralno, obe vrsti račje zeli pa v vretencih po tri. 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

Povzeto in prirejeno po Kus Veenvliet, J. in P. Veenvliet, 2016, Poročilu o izvedbi II. faze projektne naloge Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in o odstranitvi orjaškega dežena. Izvajalec: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor. https://bit.ly/2jUBsJ2

X