Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Latnati mehurnik

Koelreuteria paniculata

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: Franklin Bonner, USFS (ret.), Bugwood.jpg
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Azija (Kitajska, Koreja, Japonska)

Prvi podatek v Sloveniji: l. 2017 zabeleženo subspontano pojavljanje v Ljubljani

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: maj, junij, julij

Opis: Listopadno drevo z gosto krošnjo, debelimi skrivenčenimi in kvišku upognjenimi vejami. Skorja mrežasto razpokana v groba rebra. Listi so neparno lihopernato deljeni na 7–15 manjših jajčastih in na vrhu koničastih listov z narezanim robom. Zgodaj spomladi so rdečkasti, jeseni rumeno do oranžno. Drobni rumeni cvetovi so združeni v grozdasta socvetja, ki so dolga tudi do 40 cm. Plodovi imajo obliko trikotne vrečaste glavice, ki ima na vsaki ploskvi na sredini ugreznjeno žilo. V vsaki glavici je po eno okroglo črno seme. Plodovi sprva zeleni, zreli rjavi in ostanejo na drevesu prek zime.

Habitat: Antropogeni in ruderalni habitati, gozdni rob, gozd.

Status: Redka vrsta, zelo nizek širitveni potencial.

Podobne vrste: Domorodni kloček (Staphylea pinnata) in drevesasta mehurka (Colutea arborescens) imata podoben mehurjast plod, a so listi manjši, sestavljeni iz celorobih lističev. Tujerodni kanadski rogovilar (Gymnocladus dioica) ima podobne sestavljene liste, a so lističi celorobi. Plod je do 13–25 cm dolg strok.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X