Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Listni zavrtač robinije

Macrosaccus robiniella

Opazovalni seznam

.
Foto: Gygory Csoka, Hungarian Forest Research Institute

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 1994

Poti vnosa: prenos sadik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: maj – september

Obdobje letanja odraslih: maj, avgust

Opis: Majhen metulj, ki čez krila meri 5,5–6,5 mm. Sprednji par kril je sivkasto rjav z belimi prečnimi progami, zadnji par pa je enotne sivo rjave barve. Gosenice izjedajo tkivo na spodnji strani listov navadne robinije (Robinia pseudoacacia) tik pod spodnjo povrhnjico. Pri tem na spodnji strani lističev nastanejo ovalne izjedine. Poškodovan list se posuši in prezgodaj odpade.

Habitat: Gozdovi, kmetijske površine, urbana območja, kjer je prisotna navadna robinija.

Status: Razširjen je po vsej Sloveniji.

Podobne vrste: Odraslim osebkom so podobni osebki nekaterih drugih vrst metuljev iz družine zavitkarjev (Gracillariidae), najbolj pa robinijev listni zavrtač (Parectopa robiniella), vendar ličinke te vrste izjedajo listno lamino posameznega lističa robinije na zgornji strani, izjedine pa so značilne prstaste oblike.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X