Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Pallasova veverica lepotka

Callosciurus erythraeus

Opozorilni seznam

.

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Israel Didham

Izvor: jugovzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov iz narave

Poti vnosa: pobeg/izpust iz ujetništva

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis:  V dolžino meri med 20 in 26 cm, rep je dolg med 17 in 20 cm. Kožuh je različnih barv: na prsih in trebuhu je rjav ali kostanjevo rjav, včasih ima po sredini tudi rjavo progo, hrbtna stran je olivno rjava. Na ušesih nima čopkov.

Habitat: Gozdovi, parki, vrtovi.

Status: Trenutno ni prisotna, najprej jo pričakujemo v urbanih območjih.

Podobne vrste: Zamenjali bi jo lahko z navadno veverico (Sciurus vulgaris), ki ima za razliko od pallasove veverice svetlo obarvan kožuh na trebuhu. Navadna veverica ima večji del leta (razen v poletnih mesecih) na konicah ušes čopke, ki jih pri pallasovi veverici ni. Slednja ima v primerjavi z navadno veverico tudi drugačno obliko glave s strmim čelom.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X