Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Zelena kabomba

Zelena kabomba

Cabomba caroliniana

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Južna Amerika ter vzhod Severne Amerike.

Prvi podatek v Sloveniji: Še ni podatkov o pojavljanju pri nas v naravi. 

Poti vnosa:  Zelena kabomba je bila do prepovedi uvoza, transporta in prodaje avgusta 2016, pogosto na prodaj kot rastlina za akvarije in ribnike. Rastlina se razširja predvsem vegetativno z delci stebel, ki se lahko nenamerno zanesejo na nova območja z vodo, ribiško opremo ali s čolni in se hitro ukoreninijo.

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: junij – september

Opis: Vodna trajnica z okoli 2 m dolgim razvejanim steblom (včasih celo do 10 m), ki je pokrito z belimi ali rdečkastorjavimi dlačicami in ukoreninjeno na dno. Razen cvetov in posamičnih plavajočih listov, je rastlina povsem potopljena. Potopljeni listi so široki 3−5 cm, nasprotno nameščeni, dlanasto deljeni, razdeljeni v številne nitaste roglje, kar daje rastlini pahljačast videz. Na vrhu cvetočih poganjkov se razvijejo posamični do
2 cm veliki rombasti plavajoči listi, ki so premenjalno nameščeni. Na vrhu se, običajno med plavajočimi listi, razvijejo drobni do 1 cm veliki beli (redko rumenkasti ali rozasti) cvetovi.

Habitat: Raste predvsem v počasi tekočih potokih in rekah ter v mlakah, ribnikih, jezerih in vodnih zbiralnikih. Najbolje uspeva v subtropskih podnebjih pri temperaturah od 13−27 oC, a prenese tudi temperature pod lediščem.

Vplivi: V primernih pogojih tvori goste sestoje, ki preprečujejo prehajanje svetlobe v spodnje plasti in
spreminjajo ekološke razmere. Kjer rastlina v zimskem času propade, se ob razpadanju odmrlih rastlin
sproščajo velike količine magnezija, kar vpliva na kemijsko stanje voda.

Podobne vrste: Podobne so druge vrste kabomb (Cabomba furcata, C. pulcherrima, C. haynesi), ki pa so rdeče ali rdečerjave barve. Nekoliko podobni so še rmanci, ki pa imajo liste nameščene v vretencih po štiri, pet ali šest listov. 

Pozor: vrsta je na seznamu po Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje. 

Povzeto in prirejeno po Kus Veenvliet, J. in P. Veenvliet, 2016, Poročilo o izvedbi II. faze projektne naloge Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in o odstranitvi orjaškega dežena. Izvajalec: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor.  https://bit.ly/2Gmucyk

X