Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Pretekli projekti > Projekt Amc promo BID

Projekt Amc promo BID

Projekt Amc promo BID, ki je potekal v letih 2010-2013, je bil prednostno namenjen ohranjanju biodiverzitete in naravnih virov s povezovanjem področij naravovarstva in čebelarstva. V projektu so raziskali in pripravili predloge za omilitev negativnih vplivov invazivnih tujerodnih rastlin na naravovarstveno pomembna območja ter ocenili pomen teh rastlin za čebelarstvo. Čebelarji so v projektu raziskali morfološke značilnosti kranjske čebele na različnih območjih.

Na temo tujerodnih vrst se je v okviru projekta odvijalo več aktivnosti:

 • raziskave in analize habiatnih na območjih Nature 2000, s poudarkom na invazivkah in medonosnih rastlinah;
 • iskanje rešitev za odstranjevanje in zmanjšanje negativnih vplivov invazivk ter njihovo nadomeščanje z avtohtonimi medonosnimi rastlinami;
 • osveščanje javnosti o problematiki invazivk.

V okviru projekta je potekalo več delavnic, na podlagi katerih so bila pripravljena mednarodno in medsektorsko usklajena priporočila za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalnii razvoj, v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007-2013. 

 

 

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, december 2017

 

Projektni partnerji
 • Razvojna agencija Sora (vodilni partner),
 • Zavod RS za varstvo narave,
 • Biotehniški center Naklo,
 • Čebelarska zveza Gorenjske,
 • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta),
 • Abteilung 20 Kärtner Landesregierung Unterabteilung Naturschutz,
 • Arge NATURSCHUTZ,
 • Rosentaler Carnica Honig / Rožanski Carnica med,
 • Čebelarska zveza okraja Velikovec / Völkermarkt,
 • Landesverband für Bienenzucht in Kärnten / Zveza čebelarskih društev na avstrijskem Koroškem.
Rezultati projekta
X