Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Ukrepi > Kaj lahko naredimo sami? > Nasveti za lastnike hišnih živali

Nasveti za lastnike hišnih živali

  • Pred nakupom hišne živali dobro razmislite o tem, kako boste živali nudili ustrezno oskrbo vse življenjsko obdobje.
  • Pozanimajte se o značilnostih vrste, njenih potrebah in načinu oskrbe. Upoštevajte, da bo morda odrasla žival potrebovala bistveno več prostora.
  • Pri sorodnikih ali prijateljih preverite, ali bodo med počitnicami lahko skrbeli za vašo hišno žival.
  • Preverite, ali je hišna žival lahko nevarna za ljudi (predvsem za otroke) in ali bo lahko živela skupaj z drugimi hišnimi živalmi, ki jih morda že imate.
  • Hišne živali nikoli ne spustite v naravo. Če preživi, se lahko ustali in začne širiti ter povzročati škodo naravi. Tudi če ne preživi, lahko z njo vnesete v naravo za domorodne vrste nevarne bolezni.
  • Če za žival ne morete več poskrbeti, poiščite novega lastnika ali jo oddajte v zavetišče.
  • Če boste živali gojili v ribniku, tega načrtujte proč od naravnih vodotokov in zunaj poplavnih območij. Tako boste preprečili, da bi ob visokem vodostaju tujerodne vrste odplavilo v naravo.
  • Ostanke vodnih rastlin odlagajte na kompost na vrtu in ne v naravo, potok ali jezero.
  • V ribnikih ne gojite tujerodnih polžev, rakov, žab in pupkov, ker z ograjo ne morete preprečiti njihovega pobega v naravo.
  • Gojenje popisane sklednice (rdečevratke, rumenovratke in sorodnih podvrst) je dovoljeno le še v zaprtih prostorih, če ste žival pridobili pred avgustom 2017. Razmnoževanje in prodaja teh želv nista več dovoljeni.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, februar 2018

Vir: Good Practice during Wind Farm Construction,  2015. Scottish Renewables, Scottish Natural Heritage, Scottish Environment Protection Agency, Forestry Commission Scotland, Historic Environment Scotland

X