Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Measures on Invasive alien Species in forests

Domov > Ukrepi > Kaj lahko naredimo sami? > Nasveti za skrbnike zelenih površin

Nasveti za skrbnike zelenih površin

 • Preverite lokalno veljavne predpise. Nekatere občine so v svoje občinske prostorske načrte že vključile določila, da se na javnih površinah sadi le neinvazivne rastline.
 • Ne glede na predpise, se pri načrtovanju zasaditev se izogibajte potencialno invazivnih tujerodnih vrst. Vrste se lahko širijo tudi s semeni po zraku ali pa jih razširjajo ptice, česar ne morete preprečiti.
 • Pri prenovi obstoječih zasaditev, potencialno invazivne tujerodne vrste zamenjajte z neinvazivnimi.
 • Če se v vašem gozdu že razraščajo invazivne tujerodne rastline, preučite možnosti za njihovo zatiranje.
 • Če dovažate novo prst, se prepričajte, da ne prihaja z območja, kjer uspevajo že znane invazivne tujerodne vrste.
 • Bodite previdni pri nasipavanju prsti in peska. Prepričajte se, da prihajata z območja, kjer ni tujerodnih rastlin. Nasute površine redno spremljajte, in če na njih opazite tujerodne rastline, jih čim prej izruvajte.
 • Kjer ste dodali novo prst, ne glede na njen izvor, še nekaj mesecev spremljate ali so se morda pojavile kakšne invazivne rastline. Če jih opazite, jih čimprej odstranite, preden se močno ukoreninijo.
 • Ob vzdrževalnih delih redno preverjajte ali med nasajenimi rastlinami niso pognale tudi kakšne invazivne vrste. Če jih opazite, jih čimprej odstranite.
 • Po delu na območju z invazivnimi rastlinami dobro očistite stroje in orodje, da ne boste delcev rastlin in semen invazivnih rastlin zanesli na nova območja.
 • Naučite se prepoznavati potencialno invazivne tujerodne vrste in njihov pojav čimprej sporočite v aplikacijo Invazivke.
 • Spremljajte razvoj evropske in nacionalne zakonodaje na področju tujerodnih vrst, še posebej vrste, katerih gojenje je prepovedano.

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, januar 2018

 

X