life.artemis@tujerodne-vrste.info
life.artemis@tujerodne-vrste.info

Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Publikacije in poročila    

PUBLIKACIJE PROMOCIJSKH AKTIVNOSTI

Naslov: Z dotikom zaslona sporoči opažanja NEdotike (letak o žlezavi nedotiki)

Avtorica besedila: Jana Kus Veenvliet

Leto izdaje: 2017

Naslov: Ne iščemo idrijskih čipk, temveč tujerodne čipkarke!

Avtorica besedila: Jana Kus Veenvliet

Leto izdaje: 2018

Naslov: Zakaj se jeseni že poleti sušijo? (letak o jesenovem ožigu)

Avtorica besedila: Jana Kus Veenvliet

Leto izdaje: 2019

Naslov: Iščemo veliki pajesen! (letak za akcijo Poišči tujerodno vrsto)

Avtorica besedila: Jana Kus Veenvliet

Leto izdaje: 2020

Naslov: Tujerodne vrste v slovenskih  gozdovih

Avtorji: Jana Kus Veenvliet (ur), Maarten de Groot, Marija Kolšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Nikica Ogris, Boris Rantaša, Sonja Rozman

Leto izdaje: 2017

Naslov: Skupaj ustavimo javorov rak!

Uredila: Boris Rantaša, Simon Zidar

Avtorji besedila: Ana Brglez, Dušan Jurc, Maarten de Groot, Marija Kolšek, Boris Rantaša, Simon Zidar

Leto izdaje: 2018

Naslov: Poljudno poročilo rezultatov projekta LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Avtorji besedila: Simon Zidar, Judita Malovrh, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

ZGODNJE OBVEŠČANJE IN HITRO ODZIVANJE

Naslov: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih

Uredili: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet, Maarten de Groot in Lado Kutnar

Avtorji besedila: L. Kutnar, A. Marinšek, J. Kus Veenvliet, D. Jurc, N. Ogris, A. Kavčič, M. de Groot, K. Flajšman, P. Veenvliet

Avtor ilustracij: Paul Veenvliet

Leto izdaje: 2020 (tretja, dopolnjena izdaja)

Naslov: A Field Guide to Invasive Alien Species in European Forests

Uredili: J. Kus Veenvliet, P. Veenvliet, M. de Groot in L. Kutnar

Avtorji besedila: K. Flajšman, M. de Groot, D. Jurc, A. Kavčič, J. Kus Veenvliet, L. Kutnar, A. Marinšek, N. Ogris, P. Veenvliet, T. Adriaens, S. Bertolino, M. Cleary, R. Farrow, M. Glavendekić, J. Pergl, C. Preda, E. Tricarico & J. L.C.H. van Valkenburg

Avtor ilustracij: P. Veenvliet

Leto izdaje: 2019

Naslov: Sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerodne vrste v gozdu, priročnik za udeležence usposabljanj

Avtorji: Maarten de Groot (ur), Andreja Kavčič, Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Nikica Ogris, Sonja Rozman, Andrej Verlič

Leto izdaje: 2017

Naslov: Poročilo učinkovitosti usposabljanj za sistem zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja, izdelek projekta LIFE ARTEMIS, akcije C.2.1

Avtoriji poročila:Lidija Turk, Marija Kolšek, Andreja Gregorič in Boris Rantaša

Leto izdaje: 2020

Naslov: Predlog sistema zgodnjega ob veščanja in hitrega odzivanja na invazivne tujerod ne vrste v gozdovih

Avtorji: Jana Kus Veenvliet, Dušan Jurc, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020 

Naslov: Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum)

Avtorji: Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi kudzuja (Pueraria montana var. lobata)

Avtorji: Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Maarten de Groot 

Leto izdaje: 2020

Naslov: Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi rakunastega psa (Nyctereutes procyonoides

Avtorji: Katarina Flajšman, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi sive veverice (Sciurus carolinensis)

Avtorji: Katarina Flajšman, Jana Kus Veenvliet, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: Predlog načrta za hitro odzivanje ob najdbi azijskega sršena (Vespa velutina)

Avtorji: Maarten de Groot, Simon Zidar, Danilo Bevk, Mojca Pibernik, Metka Pislak Ocepek, Jana Kus Veenvliet

Leto izdaje: 2020

TUJERODNE VRSTE V ZAVAROVANIH OBMOČJIH

Naslov: Navodila za popis tujerodnih rastlinskih vrst v gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Avtorji: Aleksander Marinšek, Nikica Ogris, Andrej Verlič, Lado Kutnar, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2017

Naslov: Poročilo o popisu tujerodnih rastlin v urbanem gozdu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib v sodelovanju s prostovoljci

Avtorji: Aleksander Marinšek, Maarten de Groot, Nikica Ogris, Lado Kutnar, Andrej Verlič, Jana Kus Veenvliet, Sonja Rozman

Leto izdaje: 2018

Naslov:Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib za obdobje 2021–2025

Avtorji:Sonja Rozman, Marija Kolšek, Simon Zidar, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: Protokol za izbor prednostnih tujerodnih rastlin za obvladovanje ter njegova uporaba na primeru Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Avtorja poročila: Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet

Leto izdaje: 2020

POROČILA JAVNOMNENJSKIH RAZISKAV

Naslov: Poročilo o javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji

Avtorji: Anže Japelj, Jana Kus Veenvliet, Judita Malovrh

Leto izdaje: 2017

Naslov: Poročilo o drugi javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji

Avtor poročila: Anže Japelj

Leto izdaje: 2019

Naslov: Poročilo o tretji javnomnenjski raziskavi o invazivnih tujerodnih vrstah v Sloveniji

 Avtorja poročila: Anže Japelj

Leto izdaje: 2020

PUBLIKACIJE MEDNARODNE KONFERENCE IN NACIONALNEGA POSVETA

Naslov: Zaznavanje in nadzor tujerodnih vrst v gozdovih v spreminjajočem se svetu. Zbornik povzetkov menarodne konference projekta LIFE ARTEMIS, 25.–28. september, Ljubljana, Slovenija

 

Urednik: Simon Zidar

Leto izida: 2019

Naslov: Management of Biological Invasions, Special Issue: Detection and control of alien forest species in a changing world

Uredniki posebne izdaje: Maarten de Groot, Jana Kus Veenvliet, Nikica Ogris, Lado Kutnar and Aleksander Marinšek 

Leto izida: 2020

Naslov: Zaključki posveta Invazivne tujerodne vrste v gozdovih – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju, izdelek projekta LIFE ARTEMIS, akcije D.1.3

Avtorji: Simon Zidar, Aleksander Marinšek, Nikica Ogris, Jana Kus Veenvliet, Marija Kolšek, Sonja Rozman, Maarten de Groot

Leto izida: 2020

NAČRTOVANJE IZVEDBE PROJEKTA IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV

Naslov: Komunikacijski načrt projekta LIFE ARTEMIS

Avtorji: Judita Malovrh, Jana Kus Veenvliet, Špela Polak

Leto izdaje: 2017

Naslov: Poročilo o možnostih ponovne uporabe in prenosljivosti znanj rezultatov projekta LIFE ARTEMIS

Avtorji: Simon Zidar, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov:»After LIFE« načrt projekta LIFE ARTEMIS, izdelek akcije E1.2

Avtorji: Simon Zidar, Jana Kus Veenvliet, Nikica Ogris, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Sonja Rozman, Marija Kolšek, Katarina Flajšman, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: After LIFE Plan of the LIFE ARTEMIS project, output of the action E1.2 (angleška verzija)

Avtorji: Simon Zidar, Jana Kus Veenvliet, Nikica Ogris, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Sonja Rozman, Marija Kolšek, Katarina Flajšman, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

Naslov: Končno poročilo projekta LIFE ARTEMIS Evropski komisiji (v angleščini)

Avtorji: Simon Zidar, Jana Kus Veenvliet, Nikica Ogris, Aleksander Marinšek, Lado Kutnar, Judita Malovrh, Sonja Rozman, Marija Kolšek, Katarina Flajšman, Maarten de Groot

Leto izdaje: 2020

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Piškotki na spletni strani

Piškotki na spletni strani

Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.