Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Domov > Tujerodne vrste > Opazovalni seznam

Opazovalni seznam tujerodnih vrst

V projektu LIFE ARTEMIS smo oblikovali dva seznama tujerodnih vrst. Na opazovalni seznam smo vključili nekatere tujerodne vrste, ki so vezane na gozdni ali obgozdni prostor, ki so sicer pri nas že razmeroma pogoste in prepoznane kot invazivne tujerodne rastline. Tudi te vrste so vključene v infromacijski sistem Invazivke. Podatke zbiramo z namenom boljšega poznavanja razširjenosti teh vrst, ki bo v prihodnje služil za pripravo ukrepov za blažitev negativnih vplivov teh vrst. Vrste, ki so vključene na opozorilni seznam so označene z modrim trikotnikom, v katerem je belo povečevalno steklo.

Na spodnjih povezavah so predstavljene vrste, ki smo jih uvrstili na opazovalni seznam:

  1. Tujerodne rastline na opazovalnem seznamu
  2. Tujerodne glive na opazovalnem seznamu
  3. Tujerodne živali na opazovalnem seznamu

 

Razlika med opazovalnim in opozorilnim seznamom

Na opazovalni seznam smo uvrstili tujerodne vrste, ki so pri nas že precej razširjene in prepoznane kot invazivne tujerodne vrste. Na opozorilni seznam pa smo uvrstili tiste vrste, ki se pri nas še ne pojavljajo ali pa so za zdaj še maloštevilne. V sistemu ZOHO je poudarek prav na slednjih, saj njihovo odkrivanje v zgodnjih fazah širjenja in hitro odzivanje, omogočata učinkovito preprečevanje ali vsaj blažitev okoljske in/ali gospodarske škode. 

Pripravila: Jana Kus Veenvliet, januar 2018

 

X