Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Kostanjev listni zavrtač

Cameraria ohridella

Opazovalni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Balkan

Prvi podatek v Sloveniji: 1994

Poti vnosa: slepi potnik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: april – september

Obdobje letenja odraslih: april – september

Opis: Metulj, ki v dolžino meri 3–5 mm, čez krila pa 7–8  mm. Krila ima rjava z belo-črnimi prečnimi progami in obrobljena z resicami. Samica odloži jajčeca na zgornjo stran listov divjega kostanja (Aesculus hippocastanum), vzdolž stranskih listnih žil. Gosenice se prevrtajo v listno sredico, v kateri se hranijo z listnim tkivom med spodnjo in zgornjo povrhnjico. Nastane rov med sosednjima žilama. Gosenica zraste do 5 mm v dolžino. Prve poškodbe se pojavijo maja. Poškodovani listi se sušijo in prezgodaj odpadejo. Prezimuje v stadiju bube na listu.

Habitat: Urbana območja, drevoredi, parki in vrtovi, kjer je prisoten divji kostanj.

Status: Splošno razširjen po vsej Sloveniji.

Podobne vrste: Nekatere druge vrste iz družine zavitkarjev (Gracillariidae), ki pa se pojavljajo na drugih gostiteljskih rastlinah. Podobne poškodbe na divjem kostanju povzroža gliva Guignardia aesculi.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X