Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Platanova čipkarka

Corythucha ciliata

Opazovalni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: James Solomon, USDA Forest Service, Bugwood.org
Foto: Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 1975

Poti vnosa: premiki sadik gostiteljskih rastlin, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: april – oktober

Obdobje letanja odraslih: april – oktober

Opis: Stenica kvadrataste oblike, dolga 3 mm in široka 2 mm. Telo je dorziventralno sploščeno. Krila ima bela,  prosojna in s teksturo v obliki čipke. V sredini vsakega krila je rjav zobec. Ličinke so črno rjave in prekrite z bodicami. Platanova čipkarka se pojavlja v skupinah na platanah, na spodnji strani listov, iz katerih sesa listni sok. Prizadeti listi lisasto zbledijo, ob večjih namnožitvah stenic pa se posušijo in predčasno odpadejo. Prezimujejo odrasle stenice, zaščitene v razpokah skorje dreves.

Habitat: Pojavlja se na platanah, na spodnji strani listov. Ker so platane v Evropi sajena drevesa, jih najdemo v urbanih območjih, v drevoredih, parkih in vrtovih.

Status: Razširjena je po vsej Sloveniji.

Podobne vrste: Zelo podobna je hrastova čipkarka (Corythucha arcuata). Razlikovanje med vrstama s prostim očesom ni mogoče. Glavna razlika je, da platanovo čipkarko najdemo na platanah, hrastovo pa praviloma na hrastih.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X