Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Balfourova nedotika

Impatiens balfourii

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Azija

Prvi podatek v Sloveniji: 1990

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: maj – oktober

Obdobje cvetenja: junij – september

Opis:  Enoletnica, ki v višino zraste 15–120 cm. Steblo je gladko, rdečkasto in izrazito razvejano. Listi so ovalni do suličasti, spiralasto nameščeni z nazobčanim listnim robom. Na listnem peclju ni žleznih laskov. Cvet je velik okoli 2 cm. Zgornji del cveta je skoraj bel, spodnji vijoličast. Ostroga je postopoma zožena, v zadnjem delu lahko nekoliko ukrivljena.

Habitat: Parki in vrtovi. Kot pobeglo vrsto jo najpogosteje najdemo v senčnih, vlažnih gozdovih. 

Stauts: V Sloveniji se za zdaj pojavlja lokalno v manjšem številu, vendar je v naravi vse pogostejša. Običajno so primarna žarišča v bližini odloženih kupov vrtnega odpada, od koder pa se nato postopoma širi naprej. 

Podobne vrste: Precej podobna je žlezava nedotika (Impatiens glandulifera), ki pa je bistveno višja rastlina, ki v času cvetenja seže v višino od 1 do 2 m. Kot okrasno vrsto gojijo tudi breskvico (Impatiens balsamina). Ta ima enobarvno rožnat cvet in zelo ozko ostrogo, ki je v zadnjem delu izrazito ukrivljena navzdol.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X