Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Žlezava nedotika

Impatiens glandulifera

Opazovalni seznam

.

EU Uredba o invazivnih tujerodnih vrstah

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Srednja Azija (Himalaja)

Prvi podatek v Sloveniji: 1935

Poti vnosa: okrasna rastlina, medonosna rastlina

Obdobje zaznavnosti: april – november

Obdobje cvetenja: julij – oktober

Opis:  Visoka enoletnica z golim, kolenčasto odebeljenim steblom, ki je votlo in sočno. Jajčastosuličasti nazobčani listi, dolgi tudi preko 20 cm, so razvrščeni nasprotno, v zgornjem delu po 3 v vretencu. Po pecljih so pokriti z žleznimi laski. Škrlatni ali rožnati cvetovi so združeni v latasta socvetja. Dolgi so 2–4 cm, 2 stranska venčna lista sta zrasla v čeladasto tvorbo, 3 pa so prosti. Ostroga je vrečasta, zadaj naglo zožena v ozkovaljast vrh. Cvetovi oddajajo močan vonj, ki poleg medičine v ostrogi privablja čebele. Plod je glavica (mnogosemenski suhi plod). Če se dotaknemo zrelega plodu, poči in ven padejo semena.

Habitat: Obrežja rek, v obcestnih jarkih, na zasenčenih mestih ob robu travnikov, v močvirnih gozdovih in na poplavnih območjih.

Status: Vrsta je zelo pogosta v nižinskem in gričevnem delu predvsem vzhodne in osrednje Slovenije.

Podobne vrste: Na vrtovih, vse pogosteje pa tudi podivjano v naravi, najdemo balfourovo nedotiko (Impatiens balfourii), pri kateri je ostroga postopoma zožena. Kot okrasno vrsto gojijo tudi breskvico (Impatiens balsamina). Ta ima zelo ozko ostrogo, ki je v zadnjem delu izrazito ukrivljena navzdol.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X