Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Kostanjeva šiškarica

Dryocosmus kuriphilus

Opazovalni seznam

.
Foto: Gyorgy Csoka, Hungarian Forest Research-Institute, Bugwood.org
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: Fabio Stergulc, Universita di Udine, Bugwood.org

Izvor: Vzhodna Azija (Kitajska)

Prvi podatek v Sloveniji: 2007

Poti vnosa: rastline za sajenje in cepiči, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje letanja odraslih: maj – julij

Opis: Do 3 mm dolga črna osica z oranžnimi nogami. Znane so samo samice, ki se pojavijo od maja do julija iz zadebelitev oz. šišk na poganjkih kostanja (Castanea spp.). Samice v popke odložijo jajčeca, iz katerih se razvijejo ličinke, ki prezimijo. Naslednjo pomlad (marec–april) mlade ličinke povzročijo nastanek šišk. Šiške so jajčaste, dolge 5–20 mm, zelene, včasih z rdečkastim odtenkom. Odrasle osice izletijo iz šiške skozi okroglo odprtinico. Zaradi šišk so moteni rast poganjkov ter razvoj cvetov in plodov različnih vrst kostanja.

Habitat: Pojavlja se na različnih vrstah kostanja (Castanea spp.). Najdemo jo v gozdovih in drugih naravnih habitatih ter v  drevesnicah, nasadih in v urbanih območjih.

Status: Splošno razširjena po vsej Sloveniji.

Podobne vrste: Zelo podobne so nekatere druge vrste os šiškaric na listavcih, vendar se nobena ne pojavlja na kostanju.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X