Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Robinijeva listna šiškarica

Obolodiplosis robiniae

Opazovalni seznam

.
Foto: Gyorgy Csoka, Hungarian Forest Research Institute
Foto: Gyorgy Csoka, Hungarian Forest Research Institute
Foto: Gyorgy Csoka, Hungarian Forest Research Institute

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 2004

Poti vnosa: prenos sadik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: maj – oktober

Obdobje letanja odraslih: maj – oktober

Opis: Odrasli osebki so rumenkasto rjave mušice, dolge 2,6–3,3 mm. Na listih robinije povzročajo zvijanje robov lističev navzdol in proti osrednji žili. Na posameznem lističu je lahko več takšnih svitkov – šišk. V šiškah se razvijajo ličinke, ki se hranijo z listnim tkivom. Ličinke so prosojno bele do rumenkaste.

Habitat: Gozdovi, kmetijske površine, urbana območja, kjer je prisotna navadna robinija.

Status: Razširjena je povsod, kjer je prisotna navadna robinija.

Podobne vrste: Nekatere druge vrste mušic. Razlikovanje med vrstami s prostim očesom ni mogoče, a nobena ne povzroča tako oblikovanih šišk.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X