Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Storževa listonožka

Leptoglossus occidentalis

Opazovalni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 2003

Poti vnosa: mednarodna trgovina z lesom, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: maj – oktober

Obdobje letanja odraslih: maj – oktober

Opis: Rdeče rjava stenica s podolgovatim telesom. V dolžino meri 15–20 mm. Rob zadka je sploščen, na njem se izmenjujejo svetli in temni pasovi. Antene so iz 4 podolgovatih členov.  Pri odraslih stenicah in ličinkah so goleni zadnjih nog listasto razširjene. Ličinka je drobna, rdečkasta in z dolgimi nogami. Je polifag na iglavcih, kjer odrasli osebki in ličinke sesajo cvetove in semena. Prezimujejo odrasle stenice, in sicer v razpokah v skorji in različnih naravnih votlina, pogosto tudi v človekovih bivališčih. Zaradi poškodb semen je moteno pomlajevanje iglavcev.

Habitat: Različni naravni habitati, kmetijske in urbane površine, nasadi. Osebke najdemo na iglavcih, in sicer na tanjših deblih in vejah ter na storžih.

Status:  Splošno razširjena po vsej Sloveniji.

Podobne vrste: Usnjatka (Gonocerus acuteangulatus), usnjata stenica (Ceraleptus gracilicornis) in nekatere druge domorodne stenice, vendar nobena nima listastih razširitev na golenih zadnjih nog.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X