Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Ameriška rdeča trohnoba

Heterobasidion irregulare

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Foto: Natural Resources Canada
Trosnjak na borovem panju. Foto: Dusan Jurc
Trosnjak. Foto: Dušan Jurc
Podobna vrsta, borov trohnobnež (Heterobasidion annosum). Foto: Dušan Jurc

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

Poti vnosa: okužen les, veter, žuželke

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Trosnjaki so veliki 1–30 cm, sploščeni, najprej polkrožni, nato lahko vzdolžno raztegnjeni, večletni. Tro­sovnica na spodnji strani trosnjaka je najprej bela, nato kremaste barve in ima okrogle ali zelo podolgovate in nepravilno oblikovane pore (7,3 por/mm2), s starostjo pa postaja rumeno rjava. V prečnem prerezu ima trosnjak več razločnih plasti. Zgornja stran je nepravilno zvežena, rjavo rdeča, nato temni in počrni ter ima bel rob na obodu.

Habitat: Ameriški trohnobnež kuži iglavce. Redko oblikuje trosnjake na živih drevesih, pogosto pa na panjih okuženih dreves ali odmrlem in podrtem drevju.

 Status: Razširjen je na približno 100 km obale ob Tirenskem zalivu v Italiji.  

 Podobne vrste: Zelo podobne so vse tri vrste trohnobnežev, ki kužijo iglavce v Evropi: borov trohnobnež (He­te­ro­basidion annosum), smrekov trohnobnež (H. par­viporum) in jelov trohnobnež (H. abietis). Ločimo jih z natančnim morfološkim pregledom (število por na mm2, sestava mesa trosnjaka, oblika roba, dlakavost površine) in z molekularnimi tehnikami.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X