Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Arauja

Araujia sericifera

Opozorilni seznam

.
Foto: Andrea Moro, Universita di Trieste
Foto: Andrea Moro, Universita di Trieste
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Južna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatka o pojavljanju v naravi

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: april, maj

Opis: Ovijalka in trajnica. Listi so nasprotni, temno zeleni, gladki in celorobi, dolgi 10–12 cm in skoraj trikotne oblike. Na steblu se razvije veliko dišečih cvetov s premerom približno 2 cm. Sestavlja jih 5 belih, vijoličastih ali rožnatih venčnih listov. Rastlino običajno oprašujejo različne žuželke. Plodovi so glavice hruškaste oblike (najožje proti vrhu), dolge 8–10 cm. Vsebujejo številna črna semena, povezana s svilenimi dlakami (širjenje z vetrom).    

Habitat: Uspeva na sončnih in polsenčnih rastiščih. Kot invazivna vrsta raste na degradiranih rastiščih, delno poraščenih z lesnato vegetacijo, v gozdovih in na skalnatih mestih.

Status: Pri nas še ni podatkov o pojavljanju v naravi.

Podobne vrste: Jih ni.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X