Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Azijski kozliček

Anoplophora glabripennis

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Foto: Mateo Maspero
Foto: Thomas B. Denholm, New Jersey Department of Agriculture, Bugwood.org
Foto: Franck Herard
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Vzhodna Azija

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

Poti vnosa: trgovina z živimi rastlinami in lesom, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: april – oktober

Opis: Hrošči so bleščeče črni, veliki 25–35 x 7–12 mm. Na vsaki pokrovki je približno 20 majhnih nepravilno oblikovanih belih pik. Na vsaki strani vratnega ščita izrašča čokat trn. Antene so 1,3–2,5-krat daljše od telesa, imajo 11 črnih členov z belo modro bazo. Ličinka je podolgovata, kremasto bela in brez nog, zraste do 50 x 10 mm. Ličinke v les izjedajo rove s premerom 10–30 mm. Hrošči izletijo skozi okrogle izhodne odprtine s premerom 10–15 mm na zgornjem delu debla in vejah na bazi krošnje. Je polifag na listavcih. Zaradi poškodb drevo propade. Prezimuje v stadiju ličinke v lesu.

Habitat: Različni naravni habitati, kmetijske in urbane površine, nasadi, drevesnice. Ličinke najdemo v lesu, hrošče pa v krošnjah, na skorji debla in vej velikega števila vrst listavcev.

Status: Pri nas ga še nismo našli. Tveganje za prvi pojav je na celotnem območju Slovenije.

Podobne vrste: Zelo podoben je kitajski kozliček (Anoplophora chinensis), ki ima na bazi pokrovk grbice. Ličinkam azijskega kozlička so podobne ličinke več vrst kozličkov iz različnih rodov.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X