Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Azijski sršen

Vespa velutina

Opozorilni seznam

.

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Charles J. Sharp, CC BY SA 4
Foto: Igor Pere, CC BY SA 3
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Azija

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

Poti vnosa: slepi potnik, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: april – november

Obdobje letanja odraslih: april – november

Opis: Azijski sršen v dolžino meri 20–30 mm. Ima črno glavo z rumenim frontalnim delom, črno oprsje in temno rjav zadek. Vsak člen zadka ima tanek rumen zadnji rob, razen 4. člena, ki je v celoti rumenkasto rjav do oranžen. Noge so rjave z značilno rumenimi končnimi deli. Samice spomladi zgradijo gnezdo iz celuloze in vanj zaležejo jajčeca. Gnezdo je veliko, jajčaste oblike in dolgo 0,5 m in več. Izhodno odprtino ima ob strani. Prezimijo samo samice.

Habitat: Različni naravni habitati, kmetijske površine in urbana območja. Gnezdo zgradi visoko v krošnjah dreves ali na različnih visokih umetnih objektih.

Status: V Sloveniji ga še nismo našli.

Podobne vrste: Zelo podoben je domorodni sršen (Vespa crabro), ki pa je nekoliko večji in ima bolj rumen zadek. Poleg tega ima gnezdo evropskega sršena izhodno odprtino na dnu gnezda.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X