Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Bambusi

Phyllostachys spp.

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risba: Paul Veenvliet

Znanstveno ime: Phyllostachys spp.

Izvor: Azija (Kitajska)

Prvi podatek v Sloveniji: 1950

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: Cveti le vsakih 65 do 120 let, pri nas še ni bilo opaženo.

Opis: Bambusi iz rodu Phyllostachys (skupno je namreč bambusov več 10 rodov, s skupno okrog 1000 vrstami) so grmaste do drevesaste zimzelene rastline, z vitkimi stebli. Stebelni členki so razločno enostransko sploščeni. Na kolencih praviloma izraščata po dve stranski veji. Vi­soke rastline se značilno povešajo v stran. Za določevanje je zelo pomembna zgradba stebelne nožnice, predvsem njenega ustja. List je na bazi zožen, da je videti kot pecelj. Širi se z razraščanjem podzemnih živic, cvetijo le vsakih 65 do 120 let, a za zdaj to pri nas še ni bilo opaženo.

Habitat: Ob potokih in na robovih gozdov.

Status: Pri nas uspeva več gojenih vrst; za zdaj sta bili kot naturalizirani opaženi le dve: črni bambus (P. nigra) in širokolistni bambus (P. bambusoides). Največ ga je v sub­mediteranu, kjer ponekod oblikuje neprehodne sestoje.

Podobne vrste: Tujerodna, pri nas prav tako invazivna navadna kanela (Arundo donax) ima pri dnu razmeroma široke liste z membranasto listno kožico. Nekoliko po­doben je tudi navadni trst (Phragmites australis), ki pa ne zraste višje od 3 m in ima nerazvejano steblo.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X