Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Bolezen tisočerih rakov

Geosmithia morbida

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Sušenje oreha zaradi napada glive. Foto: Dušan Jurc
Odmrla skorja. Foto: Dušan Jurc
Orehov vejni lubadar, prenašalec glive. Foto: Dušan Jurc

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju pri nas

Poti vnosa: spontano širjenje, veje, debla, skorja

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Bolezen spoznamo po venenju in sušenju orehovih listov na posameznih vejah v krošnji. Odmiranje hitro zajame celotno krošnjo in drevo odmre v 1 ali 2 letih. Na skorji opazimo drobne, manj kot 1 mm velike izletne odprtinice orehovega vejnega lubadarja, in če jo olupimo z nožem, opazimo rjavo odmrlo skorjo v obliki  številnih lečastih nekroz, dolgih do 20 cm. Sredi njih so rovi lubadarja in v vegetacijskem obdobju običajno tudi zelo majhni hroščki, dolgi 1,5–2 mm.

Habitat: Bolezen povzroči naglo propadanje občutljivih dreves, predvsem črnega oreha (Juglans nigra) in tudi navadnega oreha (J. regia).

Status: Bolezni pri nas še ni, v severni Italiji pa se hitro širi in pričakujemo, da bo dosegla tudi Slovenijo.

 Podobne vrste: Orehovih dreves ne prizadene nobena vrsta, ki bi povzročila podobne simptome.  

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X