Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Borov črni rak

Atropellis piniphila

Opozorilni seznam

.

EU fitosanitarna zakonodaja

.
Poškodbe na deblu. Foto: Natural Resources Canada
Črne proge v lesu. Photo: J. C. Hopkins, Bugwood
Črna trosišča. Foto: Natural Resources Canada
Podobna vrsta susica borovih vej, Cenangium ferruginosum. Foto: Dušan Jurc

Izvor: Severna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v Sloveniji

Poti vnosa: z lubjem, lesom in rastlinami

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Bolezen povzroča počasno odmiranje skorje številnih vrst borov, pri čemer nastane rakava rana na deblu, tanjše okužene veje pa navadno odmrejo. Na robu okužb so pogosto kapljice smole. Gliva v skorji prirašča cca 5 cm/leto v višino in 0,6 cm/leto v širino, zato je obolelo mesto zelo podolgovato. Rane se pojavijo predvsem v vejnih vencih in se zelo počasi večajo. Les ima značilne modro črne proge. Na površini rane se razvijejo drobna črna trosišča v obliki diska s pecljem (apoteciji).

Habitat: Skorja borovih vej in debel.

Status: Gliva ni bila vnesena v Evropo in je na karantenskem seznamu. Pričakujemo jo v okolici uvoznikov lesa, skorje ali sadik borov iz Severne Amerike.

Podobne vrste: Sušica najmlajših borovih poganjkov (Diplodia pinea, gl. stran 122) ima drobna, črna in okrogla trosišča. Sušica borovih vej (Cenangium ferruginosum) ima svetlo rjava diskasta trosišča s črno zunanjo stranjo, vendar s starostjo počrnijo. Od borovega črnega raka ju ločimo po značilnostih trosišč in pri njiju se tipični rak navadno ne razvije.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X