Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Measures on Invasive alien Species in forests

Japonska jelševa rja

Melampsoridium hiratsukanum

Opozorilni seznam

.
Foto: David Fenwick, APHOTOFUNGI
Poletna trostišča. Foto: David Fenwick, APHOTOFUNGI
Podobna vrsta: Melampsoridium betulinum. Foto: Andrej Kunca, National Forest Centre Slovakia

Izvor: Daljni vzhod

Prvi podatek v Sloveniji: pred 2010

Poti vnosa: verjetno uvoz sadi, spontano širjenje

Obdobje zaznavnosti: junij – november

Opis: Poletna trosišča jelševe rje (uredinije) opazimo kot drobne oranžne izboklinice na spodnji strani listov, iz katerih se usipajo oranžni poletni trosi. Trosišča lahko množično prekrivajo celotno spodnjo površino listov in povzročajo njihovo prezgodnje odpadanje. Gliva prezimi s poletnimi trosi ali podgobjem v jelševih brstih. V Evropi redko oblikuje zimska trosišča  (telije), ki oblikujejo bazidije z bazidiosporami in okužijo macesen, na katerem se razvijejo pomladanski trosi (vendar ne v Evropi).

Habitat: Bolezen je pogosta na sivi jelši (Alnus incana), redkeje na črni jelši (Alnus glutinosa).

Status: Se še širi, jakost okužbe se od leta do leta močno razlikuje, odvisna je od vremenskih razmer (večja vlažnost pospešuje okužbe).

Podobne vrste: Na jelševih listih poročajo o pojavu treh podobnih vrst rij: Melampsoridium alni, M. betulinum in M. carpini. Za natančno identifikacijo moramo vzorec mikroskopsko pregledati in ugotoviti značilnosti poletnih trosov ali opraviti molekularne analize.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X