Project LIFE ARTEMIS – Awareness Raising, Training
and Management for Invasive alien Species in forests

Japonski dresnik

Fallopia japonica

.

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis

Izvor: Vzhodna Azija.

Prvi podatek v Sloveniji: 1900

Poti vnosa: Okrasna rastlina. 

Obdobje zaznavnosti: marec – november (pozimi je suhi nadzemni deli)

Obdobje cvetenja: julij – september

Opis: Do 2 m visoka zelnata trajnica z razraslimi korenikami, ki lahko segajo več metrov v globino in
širino; steblo votlo, kolenčasto. Listi spiralasto dvorednonameščeni, s škornjico, kratkopecljati, širokojajčasti, s prisekanim dnom, dolgi do 15 cm, čvrsti, na otip gladki, na žilah posamezne enocelične papile (lupa!). Cvetovi enospolni, ženski, s 5 belimi cvetnimi listi, v gostih grozdastih socvetjih. 

Habitat: Obrežja rek, ruderalna rastišča, vzdolž železniških nasipov, rob gozda, gozdne jase, robovi cest,
navadno zelo gosti sestoji skoraj brez drugih rastlin.

Vplivi: 

Status: Zelo pogosta vrsta, ki prerašča brežine številnih rek, potokov ter obcestnih robov. 

Podobne vrste: Japonskemu dresniku je soroden prav tako tujerodni sahalinski dresnik (Fallopia sachalinensis), ki je višji (večinoma višji od 2 metrov, visoki do 4 metre) in ima večje, do 30 cm dolge liste, ki imajo srčasto dno. 

Marsikje po Sloveniji ne uspeva japonski dresnik, temveč križanec s sahalinskim dresikom – češki dresnik (Fallopia x bohemica). Ta ima vmesne znake med obema vrstama. Listi so dolgi do 25 cm, žile s posamični kratkimi nekajcelični laski, listno dno vsaj nekoliko srčasto. Cvetovi moški, vmes posamični dvospolni, pri teh se kasneje razvije plod – trikoten črn orešek. 

Povzeto in prirejeno po Jogan, N., K. Eler in Š. Novak, 2012. Priročnik za sistematično kartiranje
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije, Nova vas. 

Frajman B., 2008. Japonski dresnik Fallopia japonica, Informativni list 1, Spletna stran
https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/05/INF1-japonski-dresnik.pdf, Projekt Thuja. Datum dostopa: 11/05/2018. 

X