Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Japonsko kosteničje

Lonicera japonica

Opozorilni seznam

.
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Foto: arhiv Zavoda Symbiosis
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Vzhodna Azija (Japonska, Kitajska, Koreja)

Prvi podatek v Sloveniji: 1960

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: maj, junij, julij

Opis: Ovijalka z nasprotno nameščenimi suličasto-jajčastimi listi, ki so pri dnu prisekani ali srčasti, dolgi 3–6 cm, s kratkim pecljem, zgoraj temnozeleni, spodaj nekoliko svetlejši, včasih spodnji globoko pernato krpati (kot pri hrastih). Cvetovi paroma na skupnem peclju v zalistjih vzdolž vej, venec dolg 3–5 cm, belorožnat (pozneje rumen) in dlakav. Plodovi so črne jagode, pri dnu paroma zrasle. Razmnožuje se vegetativno in s semeni.   

Habitat: Neredko gojena kot okrasna vzpenjavka, podivjana na ruderalnih rastiščih v okolici človekovih bivališč, grmišča, gozdni robovi. Invazivna na Primorskem, v spodnji Vipavski dolini in Istri.

Status: Pogosta v zahodni in jugozahodni Sloveniji in se še širi. Razširjajo jo ljudje z zemljo iz ruderalnih rastišč,  ptice pa raznašajo sočne plodove.

Podobne vrste: Domorodni kovačnik (Lonicera capr­ifolium) ima zgornje liste zrasle in povsem objemajo steblo, v njihovem zalistju pa so skupine po 6 cvetov. Na drugih delih vejic cvetov ni. Plodovi so rdeče jagode. Po enakih znakih ločimo tudi domorodno etrursko kosteničje (Lonicera etrusca), ki uspeva pri nas v Primorju.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X