Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Južnoafriški bršljan

Delairea odorata

Opozorilni seznam

.
Foto: Forest & Kim Starr, CC BY 3.0
Foto: Joseph M. DiTomaso, University of California Davis, Bugwood.jpg
Risbe: Paul Veenvliet

Izvor: Južna Afrika

Prvi podatek v Sloveniji: še ni podatkov o pojavljanju v naravi

Poti vnosa: okrasna rastlina

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Obdobje cvetenja: oktober – marec (pozimi!)

Opis:  Zelnata trajnica, vzpenjavka, z deloma olesenelim steblom. Listopadna, v milejšem podnebju tudi zimzelena. Steblo se vilasto razrašča in dosega do 8 m v višino. Listi so dlanasto krpati, listni peclji so daljši od listne ploskve, običajno s parom sploščenih, ledvičastih prilistov pri bazi. Socvetja sestavlja več rumenih diskastih koškov. Plod je rebrast, rdečkasto rjava valjasta rožka, dolga približno 2 mm. Kodeljica je cilindrična, dolga do 5–6 mm. Rastlina ima neprijeten vonj.

Habitat: V naravnem okolju se razrašča na območjih z večjo zračno vlago, kjer raste na gozdnih robovih ali izkorišča odprtine v gozdnih sestojih.

Status: Pri nas še ni podatkov o pojavljanju v naravi, a jo lahko glede na pojavljanje v Italiji in na Hrvaškem najprej pričakujemo v submediteranskem delu Slovenije.

Podobne vrste: Rastline domorodnega navadnega bršljana (Hedera helix), ki uspevajo v senci, imajo tudi  dlanasto krpate  liste, ki pa so temnozeleni in zimzeleni. Cvetovi so zeleni v polkrožnih kobulih. Tujerodna oljna bučka (Echinocystis lobata) ima podobne liste, ki pa so globlje deljeni. Steblo in listni peclji so dlakavi.

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

Gojite vrsto na vrtu?

X