Projekt LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje
in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Južnoameriški koati

Nasua nasua

Opozorilni seznam

.

EU uredba o tujerodnih vrstah

.
Foto: Lado Kutnar

Izvor: Južna Amerika

Prvi podatek v Sloveniji: 2015

Poti vnosa: pobeg/izpust iz ujetništva

Obdobje zaznavnosti: celo leto

Opis: Telo skupaj z repom meri 80–130 cm, od tega je malo več kot polovica rep. Ta je razmeroma tanek in ima po celi dolžini okoli 10 temnih obročkov. Sprednje noge so kratke, zadnje pa dolge. Ima koničast gobček, ki je črn, proti očem pa rjav. Kožuh je običajno svetlo rjav ali temnorjav.

Habitat: Naseljuje gozdne habitate, predvsem listnate, vednozelene ter obrečne gozdove.

Status: Vrsto se pri nas redko goji kot hišno žival, zabeležen je bil najmanj en pobeg v naravo.

Podobne vrste: Zaradi progastega repa bi ga lahko zamenjali z rakunom (Procyon lotor), a ima ta bistveno bolj košat rep, ter manj koničast gobček z značilno črno obrazno masko prek oči. Bolj podobna je sorodna vrsta Nasua narica, ki se občasno pojavlja v trgovini z živalmi. Ta ima na gobčku izrazito belo masko. 

Vir: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih rastlin v gozdu

Ste vrsto opazili v naravi?

X